fbpx

 

Banner z logami unijnymi

Projekt

Wsparcie praw własności intelektualnej małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) europejskich, realizowany przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z Funduszu dla MŚP The Ideas Powered for Business).

Cel projektu

Głównym celem projektu jest rozszerzenie ochrony znaku towarowego FlexiOss® na wybrane kraje spoza UE. Pomoc przybiera formę refundacji części opłat urzędowych związanych ze zgłoszeniami znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków do EUIPO oraz kosztów zgłoszenia międzynarodowego (poza UE) WIPO.

Planowane efekty

Uzyskanie ochrony znaku towarowego FlexiOss® w wybranych krajach oraz częściowa refundacja poniesionych kosztów.

Wartość projektu

4 893 467,00 PLN

Wartość dofinansowania

2 635 359,60 PLN

Skip to content