fbpx
plZamówienia, sprzedaż / Sales, orders / Bestellungen, Verkauf: +48 881 550 883katarzyna.siwiec@medicalinventi.pl

Relacje inwestorskie

Informacje podstawowe

Kapitał zakładowy: 267 721,50 zł (w pełni opłacony)

W skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy — Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), najpóźniej do 28.02.2021 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji, aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną.

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Kontakt dla akcjonariuszy

+48 667 330 883, biuro@medicalinventi.pl

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać w siedzibie spółki.

ul. Nałęczowska 14
20-701 Lublin
Medical Inventi - Łączymy świat medycyny z biznesem

Administracja, marketing