fbpx

Relacje inwestorskie

Informacje podstawowe

Kapitał zakładowy: 267 721,50 zł (w pełni opłacony)

W związku z wejściem w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy — Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), najpóźniej do 28.02.2021 r. spółka dokonała dematerializacji akcji. Od dnia 1 marca 2021 r. Rejestr Akcjonariuszy Spółki prowadzony jest przez Dom Maklerski BDM.

ul. Nałęczowska 14
20-701 Lublin
Medical Inventi - Łączymy świat medycyny z biznesem

Administracja