fbpx

Relacje inwestorskie

Informacje podstawowe

Kapitał zakładowy: 320 271,50 PLN (w pełni opłacony)

W związku z wejściem w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy — Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), spółka dokonała dematerializacji akcji. Od dnia 1 marca 2021 r. Rejestr Akcjonariuszy Spółki prowadzony był przez Dom Maklerski BDM, natomiast od dnia 14 stycznia 2022 r. Rejestr Akcjonariuszy Spółki prowadzony jest przez Dom Maklerski Navigator.

uścisk dłoni

Statut i sprawozdania finansowe

Zgromadzenia akcjonariuszy

ul. Nałęczowska 14
20-701 Lublin
Medical Inventi - Łączymy świat medycyny z biznesem

Administracja

Skip to content