fbpx

Projekty UE

Projekty zrealizowane

 • Badania kliniczne biokompozytu kościozastępczego FlexiOss® zwanego „sztuczną kością” (Działanie 1.2)
 • Opracowanie technologii produkcji, wraz z dokumentacją techniczną, kompozytu kościozastępczego FlexiOss® (Działanie 2.3.2)
 • Ochrona prawa własności przemysłowej maszyny do formowania masy i sposobu wytwarzania kompozytu na bazie ceramiki (Działanie 2.3.4)
 • Wsparcie Medical Inventi S.A. w przygotowaniu stadium wykonalności i wniosku do programu EIC Accelerator Pilot (Działanie 2.3.6)
 • Umiędzynarodowienie produktu nagrodzonego w Konkursie Polski Produkt Przyszłości (Działanie 2.4.1)
 • Projekt identyfikacji własności intelektualnej (Działanie 2.6)
 • Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji chronionego prawnie wynalazku o nazwie „kompozyt bioaktywny oraz sposób wytwarzania kompozytu bioaktywnego” (Działanie 3.2.2)
 • Umiędzynarodowienie innowacyjnej oferty na rynek ZEA (Działanie 3.3.1)
 • Promocja marki FlexiOss® na rynkach międzynarodowych (Działanie 3.3.3)
 • Wsparcie praw własności intelektualnej małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) europejskich (SME Fund, The Ideals Powered for Business)

Projekty aktualnie realizowane

 • Zwiększenie konkurencyjności Medical Inventi poprzez badania i wdrożenie dwufazowego biomateriału do regeneracji ubytków chrzęstno-kostnych (Działanie 1.3)
 • FlexiOss® dla weterynarii — ekspansja na rynki zagraniczne (Działanie 2.7)

Działanie 1.2

Badania kliniczne
biokompozytu kościozastępczego FlexiOss®
zwanego „sztuczną kością”

Działanie 1.3

Zwiększenie konkurencyjności
Medical Inventi poprzez badania i wdrożenie
dwufazowego biomateriału do regeneracji…

Działanie 2.3.2

Opracowanie technologii produkcji,
wraz z dokumentacją techniczną,
kompozytu kościozastępczego FlexiOss®

Działanie 2.3.4

Ochrona prawa własności przemysłowej
maszyny do formowania masy i sposobu wytwarzania kompozytu na bazie ceramiki

Działanie 2.3.6

Wsparcie Medical Inventi S.A. w przygotowaniu stadium wykonalności i wniosku do programu EIC Accelerator Pilot

Działanie 2.4.1

Umiędzynarodowienie produktu nagrodzonego w Konkursie Polski Produkt Przyszłości

Działanie 2.6

Projekt identyfikacji
własności intelektualnej

Działanie 2.7

FlexiOss® dla weterynarii —
ekspansja na rynki zagraniczne

Działanie 3.2.2

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji chronionego prawnie…

Działanie 3.3.1

Umiędzynarodowienie innowacyjnej oferty na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Działanie 3.3.3

Promocja branży sprzętu medycznego sposobem zwiększenia rozpoznawalności marki biokompozytu kościozastępczego

 

Wsparcie praw własności intelektualnej małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) europejskich

Zapytania ofertowe

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Kwiecień

Zapytanie ofertowe nr 4/2024/1.3 z dnia 17.04.2024 na zakup sprzętu laboratoryjnego: Autoklaw Lafomed Premium Line LFSS23AA LCD z drukarką 23 L kl. B medyczna, z planowanym dofinansowaniem ze środków publicznych w ramach Działania 1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw, Priorytetu I Badania naukowe i innowacje, programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/188202

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 3/2024/1.3 z dnia 05.04.2024 na zakup sprzętu laboratoryjnego: Miniwytrząsarka 3D Sunflower z matą PDM dedykowaną temu modelowi wytrząsarki, z planowanym dofinansowaniem ze środków publicznych w ramach Działania 1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw, Priorytetu I Badania naukowe i innowacje, programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/187636

Pliki do pobrania:

Luty

Zapytanie ofertowe nr 2/2024/1.3 z dnia 16.02.2024 na zakup sprzętu laboratoryjnego: Wirówka z 2 rotorami horyzontalnymi oraz adapterami do probówek, autoklaw z drukarką 23L klasa B, miniwytrząsarka 3D z matą, wytrząsarka z inkubacją dla 4 mikropłytek oraz zgrzewarka przepływowa do zgrzewu opakowań typu folia-folia, z planowanym dofinansowaniem ze środków publicznych w ramach Działania 1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw, Priorytetu I Badania naukowe i innowacje, programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/184959

Pliki do pobrania:

Styczeń

Zapytanie ofertowe nr 1/2024/1.1 z dnia 08.01.2024 na wybór ośrodków do współrealizacji badania klinicznego wyrobu medycznego z udziałem co najmniej 60 pacjentów, którzy wezmą udział we wszystkich procedurach diagnostycznych i medycznych określonych w Protokole Badania Klinicznego, z planowanym dofinansowaniem ze środków publicznych w ramach Priorytetu 1 „Wsparcie dla przedsiębiorców” Ścieżka Smart FENG.01.01-IP.02-002/23.

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/183513

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 1/2024/1.3 z dnia 04.01.2024 na zakup sprzętu laboratoryjnego na potrzeby prowadzonych prac badawczych: Komory laminarnej nastołowej z pionowym przepływem powietrza, odpowiedniej na stół o wymiarach 1300x600x750 (wymiar szer x głęb. x wys. (mm), posiadającej filtry o minimum klasie ISO 7 oraz wirówki z 2 rotorami horyzontalnymi oraz adapterami do probówek, z planowanym dofinansowaniem ze środków publicznych w ramach Działania 1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw, Priorytetu I Badania naukowe i innowacje, programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/183430

Pliki do pobrania:

Grudzień

Zapytanie ofertowe nr 2/2023/2.7 z dnia 12.12.2023 na zakup usługi polegającej na wykonaniu projektu i budowy (montaż i demontaż) stoiska wystawienniczego promującego markę FlexiOss®Vet na targach Leipzig Veterinary Congress odbywających się w dniach 18-20 stycznia 2024 r. w Niemczech z planowanym dofinansowaniem ze środków publicznych w ramach Działania 2.7 Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych Priorytetu II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu, Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/182535

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 4/2023/1.1 z dnia 12.12.2023 na wybór ośrodków, które zrealizują usługę polegającą na współrealizacji badania klinicznego wyrobu medycznego z udziałem co najmniej 20 pacjentów z planowanym dofinansowaniem ze środków publicznych w ramach Priorytetu 1 „Wsparcie dla przedsiębiorców” Ścieżka Smart FENG.01.01-IP.02-002/23.

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/182546

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe 1/2023/2.7 z dnia 08.12.2023 na zakup usługi polegającej na wykonaniu materiałów marketingowych według projektu Zamawiającego oraz filmu promującego markę FlexiOss®Vet z planowanym dofinansowaniem ze środków publicznych w ramach Działania 2.7 Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych Priorytetu II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu, Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/182361

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe 1/2023/1.3 z dnia 08.12.2023 na zakup odczynników, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz materiałów na potrzeby prowadzonych prac badawczych z dofinansowaniem ze środków publicznych w ramach Działania 1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw, Priorytetu I Badania naukowe i innowacje, programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/182392

Pliki do pobrania:

Listopad

Zapytanie ofertowe nr 3/2023/1.1 z dnia 07.11.2023 na wybór dwóch ośrodków, które zrealizują usługę polegającą na współrealizacji badania klinicznego wyrobu medycznego z udziałem co najmniej 60 pacjentów z planowanym dofinansowaniem ze środków publicznych w ramach Priorytetu 1 „Wsparcie dla przedsiębiorców” Ścieżka Smart FENG.01.01-IP.02-002/23.

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/179557

Pliki do pobrania:

Czerwiec

Zapytanie ofertowe nr 2/2023/1.1 z dnia 28.06.2023 na wybór organizacji przeprowadzającej Badania Kliniczne (CRO) wspierające proces badań klinicznych innowacyjnego połączenia: kompozytu kościozastępczego FlexiOss® Dent i membrany separacyjnej GoMembrane w zakresie bezpieczeństwa i skuteczności jego zastosowania w implantologii stomatologicznej, w szczególności w procesie sterowanej regeneracji kości z planowanym dofinansowaniem ze środków publicznych w ramach Priorytetu 1 „Wsparcie dla przedsiębiorców” Ścieżka Smart FENG.01.01-IP.02-002/23.

Pliki do pobrania:

Marzec

Zapytanie ofertowe nr 1.1/2022/3.3.1 z dnia 21.03.2022 na zakup usług doradczych niezbędnych do wprowadzenia produktu na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich na potrzeby realizacji projektu Polskie Mosty Technologiczne, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.3.1: „polskie mosty technologiczne”.

Pliki do pobrania:

Rozeznanie rynku nr 1/2022/3.3.1 z dnia 1.03.2022 na zakup usług doradczych niezbędnych do wprowadzenia produktu na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich na potrzeby realizacji projektu Polskie Mosty Technologiczne, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.3.1: „polskie mosty technologiczne”.

Pliki do pobrania:

Maj

Rozeznanie rynku nr 3/2021/1.1.1 z dnia 12.05.2021 na zakup drobnego sprzętu i materiałów laboratoryjnych na potrzeby prowadzonych prac badawczych w ramach projektu B+R o roboczym tytule: „Badania i analiza cech kompozytu kościozastępczego FlexiOss® oraz ocena bezpieczeństwa jego zastosowania wśród pacjentów ze zmianami guzopodobnymi i/lub pacjentów onkologicznych z ubytkami kości”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Pliki do pobrania:

Rozeznanie rynku nr 2/2021/1.1.1. z dnia 10.05.2021 r. na zakup komory laminarnej na potrzeby prowadzonych prac badawczych w ramach projektu B+R o roboczym tytule: „Badania i analiza cech kompozytu kościozastępczego FlexiOss® oraz ocena bezpieczeństwa jego zastosowania wśród pacjentów ze zmianami guzopodobnymi i/lub pacjentów onkologicznych z ubytkami kości”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Pliki do pobrania:

Rozeznanie rynku nr 1/2021/1.1.1. z dnia 10.05.2021 r. na zakup surowców oraz odczynników na potrzeby prowadzonych prac badawczych w ramach projektu B+R o roboczym tytule: „Badania i analiza cech kompozytu kościozastępczego FlexiOss® oraz ocena bezpieczeństwa jego zastosowania wśród pacjentów ze zmianami guzopodobnymi i/lub pacjentów onkologicznych z ubytkami kości”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Pliki do pobrania:

Kwiecień

Zapytanie ofertowe nr 1/2021/1.1.1 z dnia 09.04.2021 na usługi wykonywane przez Organizację przeprowadzającą Badania Kliniczne (CRO) wspierające proces badań klinicznych kompozytu kościozastępczego FlexiOss® do wypełniania ubytków w kościach po usunięciu guzów kości, zmian guzopodobnych, wtórnych zmian nowotworowych w ramach projektu B+R o roboczym tytule: „Badania i analiza cech kompozytu kościozastępczego FlexiOss® oraz ocena bezpieczeństwa jego zastosowania wśród pacjentów ze zmianami guzopodobnymi i/lub pacjentów onkologicznych z ubytkami kości”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Pliki do pobrania:

Sierpień

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 1.2/2019/2.4.1 z dnia 13.08.2019 r. na zakup usługi, której efektem będzie opracowanie wniosku aplikacyjnego FDA o dopuszczenie do obrotu na rynku amerykańskim w zastosowaniach ortopedycznych w ramach procedury Premarket Notification 510(k).

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 1.2/2019/2.4.1 z dnia 13.08.2019 r. na zakup usługi, której efektem będzie opracowanie wniosku aplikacyjnego FDA o dopuszczenie do obrotu na rynku amerykańskim w zastosowaniach ortopedycznych w ramach procedury Premarket Notification 510(k).

Pliki do pobrania:

Styczeń

Zapytanie o cenę nr 1/2019/2.3.4 z dnia 14.01.2019 r. na tłumaczenie wniosku patentowego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 15/2019 z dnia 03.01.2019 r. na przygotowanie i tłumaczenie strony internetowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Pliki do pobrania:

Lipiec

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 9/2018 z dnia 06.07.2018 r. na przygotowanie i tłumaczenie strony internetowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 9/2018 z dnia 06.07.2018 r. na przygotowanie i tłumaczenie strony internetowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Pliki do pobrania:

Czerwiec

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 13/RPOWL/1.2 z dnia 19.06.2017 r. na zakup odczynników i materiałów na potrzeby prowadzonych prac badawczych w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 1.2 Badania celowe.

Pliki do pobrania:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 8/2018 z dnia 19.06.2018 r. na zapewnienie transportu lotniczego pracowników, nocleg, transport lokalny pracowników oraz ubezpieczenie osób w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Pliki do pobrania:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 1.2/2018 z dnia 15.06.2018 r. na usługi związane z uczestnictwem firmy Medical Inventi S.A. na Targach Medica 2018 (Düsseldorf, Niemcy) w dniach 12-15 listopada 2018 r. ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Pliki do pobrania:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 7/2018 z dnia 14.06.2018 r. na przygotowanie gadżetów reklamowych i drukowanych materiałów promocyjno – informacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 13/RPOWL/1.2 z dnia 19.06.2017 r. na zakup odczynników i materiałów na potrzeby prowadzonych prac badawczych w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 1.2 Badania celowe.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 8/2018 z dnia 19.06.2018 r. na zapewnienie transportu lotniczego pracowników, nocleg, transport lokalny pracowników oraz ubezpieczenie osób w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 1.2/2018 z dnia 15.06.2018 r. na na usługi związane z uczestnictwem firmy Medical Inventi S.A. na Targach Medica 2018 (Düsseldorf, Niemcy) w dniach 12-15 listopada 2018 r. ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 12/RPOWL/1.2 z dnia 15.06.2017 r. na wyłonienie członka zespołu badawczego ds. badań klinicznych w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 1.2 Badania celowe.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 7/2018 z dnia 14.06.2018 r. na przygotowanie gadżetów reklamowych i drukowanych materiałów promocyjno – informacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Pliki do pobrania:

Maj

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 6/2018 z dnia 16.05.2018 r. na na usługi związane z uczestnictwem firmy Medical Inventi S.A. na Targach FIME 2018 (Orlando, Floryda, USA) w dniach 17-19 lipca 2018 r. ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 11/RPOWL/1.2 z dnia 18.05.2018 r. na zakup usługi polegającej na przeprowadzeniu prac badawczo – rozwojowych w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 1.2 Badania celowe.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 6/2018 z dnia 16.05.2018 r. na na usługi związane z uczestnictwem firmy Medical Inventi S.A. na Targach FIME 2018 (Orlando, Floryda, USA) w dniach 17-19 lipca 2018 r. ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Pliki do pobrania:

Kwiecień

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 1.1/2018 z dnia 28.03.2018 r. na usługi związane z uczestnictwem firmy Medical Inventi S.A. na Targach Medica 2018 (Düsseldorf, Niemcy) w dniach 12-15 listopada 2018 r. ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Pliki do pobrania:

Marzec

Zapytanie ofertowe nr 1.1/2018 z dnia 27.03.2018 r. na na usługi związane z uczestnictwem firmy Medical Inventi S.A. na Targach Medica 2018 (Düsseldorf, Niemcy) w dniach 12-15 listopada 2018 r. ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Pliki do pobrania:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 5/2018 z dnia 05.03.2018 r. na przygotowanie i tłumaczenie strony internetowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Pliki do pobrania:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 4/2018 z dnia 02.03.2018 r. na nabycie oraz instalację panelu promocyjnego MPG w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Pliki do pobrania:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 10/RPOWL/1.2 z dnia 06.02.2018 r. na zakup usługi polegającej na przeprowadzeniu prac badawczo – rozwojowych w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 1.2 Badania celowe.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 5/2018 z dnia 05.03.2018 r. na przygotowanie i tłumaczenie strony internetowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Pliki do pobrania:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 3/2018 z dnia 21.02.2018 r. na przygotowanie gadżetów reklamowych i drukowanych materiałów promocyjno – informacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 4/2018 z dnia 02.03.2018 r. na nabycie oraz instalację panelu promocyjnego MPG w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Pliki do pobrania:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 2/2018 z dnia 20.02.2018 r. na na usługi doradcze i szkoleniowe związane z uczestnictwem firmy Medical Inventi S.A. na Targach FIME 2018 (Orlando, Floryda, USA) w dniach 17-19.07.2018 r. ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Pliki do pobrania:

Luty

Zapytanie ofertowe nr 01/2018 z dnia 20.02.2018 r. na na usługi związane z uczestnictwem firmy Medical Inventi S.A. na Targach Medica 2018 (Düsseldorf, Niemcy) w dniach 12-15 listopada 2018 r. ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand zostało w dniu 27.02.2017 r. anulowane.

Zapytanie ofertowe nr 3/2018 z dnia 21.02.2018 r. na przygotowanie gadżetów reklamowych i drukowanych materiałów promocyjno – informacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 2/2018 z dnia 20.02.2018 r. na na usługi doradcze i szkoleniowe związane z uczestnictwem firmy Medical Inventi S.A. na Targach FIME 2018 (Orlando, Floryda, USA) w dniach 17-19.07.2018 r. ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 01/2018 z dnia 20.02.2018 r. na na usługi związane z uczestnictwem firmy Medical Inventi S.A. na Targach Medica 2018 (Düsseldorf, Niemcy) w dniach 12-15 listopada 2018 r. ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 10/RPOWL/1.2 z dnia 06.02.2018 r. na zakup usługi polegającej na przeprowadzeniu prac badawczo – rozwojowych w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 1.2 Badania celowe.

Pliki do pobrania:

Grudzień

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 9/RPOWL/1.2 z dnia 06.11.2017 r. wraz ze zmianami z dnia 05.12.2017 dotyczącego dotyczącego zakupu usługi polegającej na przeprowadzeniu prac badawczo – rozwojowych w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 1.2 Badania celowe.

Pliki do pobrania:

Informacja o zmianach zapytania ofertowego nr 9/RPOWL/1.2 z dnia 06.11.2017 r. na zakup usługi polegającej na przeprowadzeniu prac badawczo – rozwojowych w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 1.2 Badania celowe.

Pliki do pobrania:

Listopad

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 6/2017 z dnia 09.10.2017 r. na usługi związane z uczestnictwem firmy Medical Inventi S.A. na Targach Medica 2017 w dniach 13-16 listopada 2017 r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 9/RPOWL/1.2 z dnia 06.11.2017 r. na zakup usługi polegającej na przeprowadzeniu prac badawczo – rozwojowych w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 1.2 Badania celowe.

Pliki do pobrania:

Październik

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 4a/2017 z dnia 05.10.2017 r. na usługi związane z uczestnictwem firmy Medical Inventi S.A. na Targach Medica 2017 w dniach 13-16 listopada 2017 r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Pliki do pobrania:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 5/2017 z dnia 04.10.2017 r. na usługi związane z uczestnictwem firmy Medical Inventi S.A. na Targach Medica 2017 w dniach 13-16 listopada 2017 r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 6/2017 z dnia 09.10.2017 r. na przygotowanie i tłumaczenie strony internetowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 4a/2017 z dnia 05.10.2017 r. na przygotowanie gadżetów reklamowych i drukowanych materiałów promocyjno – informacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 4/2017 z dnia 04.10.2017 r. na zapewnienie transportu lotniczego pracowników, nocleg, transport lokalny pracowników oraz ubezpieczenie osób w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand zostało w dniu 05.10.2017 r. anulowane.

Zapytanie ofertowe nr 5/2017 z dnia 04.10.2017 r. na zapewnienie transportu lotniczego pracowników, nocleg, transport lokalny pracowników oraz ubezpieczenie osób w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 4/2017 z dnia 04.10.2017 r. na przygotowanie gadżetów reklamowych i drukowanych materiałów promocyjno – informacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Pliki do pobrania:

Sierpień

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 3/2017 z dnia 17.08.2017 r. na zapewnienie transportu lotniczego pracowników, nocleg, transport lokalny pracowników oraz ubezpieczenie osób w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 3/2017 z dnia 17.08.2017 r. na zapewnienie transportu lotniczego pracowników, nocleg, transport lokalny pracowników oraz ubezpieczenie osób w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Pliki do pobrania:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 1/RPOWL/1.3 z dnia 27.07.2017 r. dotyczącego zakupu robót i materiałów budowlanych w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach.

Pliki do pobrania:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 2/2017 z dnia 01.08.2017 r. dotyczącego zapewnienia transportu lotniczego pracowników, noclegu, transportu lokalnego pracowników oraz ubezpieczenia osób w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 2/2017 z dnia 01.08.2017 r. na zapewnienie transportu lotniczego pracowników, nocleg, transport lokalny pracowników oraz ubezpieczenie osób w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Pliki do pobrania:

Lipiec

Zapytanie ofertowe nr 1/RPOWL/1.3 z dnia 27.07.2017 r. na zakup robót i materiałów budowlanych w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach.

Pliki do pobrania:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 8/RPOWL/1.2 z dnia 28.06.2017 r. dotyczącego wyłonienia członka zespołu badawczego w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 1.2 Badania celowe.

Pliki do pobrania:

Czerwiec

Zapytanie ofertowe nr 8/RPOWL/1.2 z dnia 28.06.2017 r. na wyłonienie członka zespołu badawczego w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 1.2 Badania celowe.

Pliki do pobrania:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 7/RPOWL/1.2 z dnia 06.06.2017 r. dotyczącego wyłonienia członka zespołu badawczego w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 1.2 Badania celowe.

Pliki do pobrania:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 6/RPOWL/1.2 z dnia 31.05.2017 r. dotyczącego wyłonienia członka zespołu badawczego w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 1.2 Badania celowe.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 7/RPOWL/1.2 z dnia 06.06.2017 r. na wyłonienie członka zespołu badawczego w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 1.2 Badania celowe.

Pliki do pobrania:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 5/RPOWL/1.2z dnia 24.05.2017 r. dotyczącego wyłonienia członka zespołu badawczego ds. badań klinicznych w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 1.2 Badania celowe.

Pliki do pobrania:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 4/RPOWL/1.2 z dnia 24.05.2017 r. dotyczącego wyłonienia członka zespołu badawczego ds. nowego materiału w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 1.2 Badania celowe.

Pliki do pobrania:

Maj

Zapytanie ofertowe nr 6/RPOWL/1.2 z dnia 31.05.2017 r. na wyłonienie członka zespołu badawczego ds. nowego materiału w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 1.2 Badania celowe.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 5/RPOWL/1.2 z dnia 24.05.2017 r. na wyłonienie członka zespołu badawczego ds. badań klinicznych w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 1.2 Badania celowe.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 4/RPOWL/1.2 z dnia 24.05.2017 r. na wyłonienie członka zespołu badawczego ds. nowego materiału w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 1.2 Badania celowe.

Pliki do pobrania:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 3/RPOWL/1.2 z dnia 13.04.2017 r. dotyczącego zakupu usługi polegającej na przeprowadzeniu prac badawczo – rozwojowych w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 1.2 Badania celowe.

Pliki do pobrania:

Kwiecień

Zapytanie ofertowe nr 3/RPOWL/1.2 z dnia 13.04.2017 r. na zakup usługi polegającej na przeprowadzeniu prac badawczo – rozwojowych w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 1.2 Badania celowe.

Pliki do pobrania:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 2/RPOWL/1.2 z dnia 24.03.2017 r. dotyczącego wyłonienia członka zespołu badawczego w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 1.2 Badania celowe.

Pliki do pobrania:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 1/RPOWL/1.2 z dnia 01.03.2017 r. dotyczącego zakupu usługi polegającej na przeprowadzeniu prac badawczo – rozwojowych w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 1.2 Badania celowe.

Pliki do pobrania:

Marzec

Zapytanie ofertowe nr 2/RPOWL/1.2 z dnia 24.03.2017 r. na wyłonienie członka zespołu badawczego w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 1.2 Badania celowe.

Pliki do pobrania:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 1/2017 z dnia 23.02.2017 r. na usługi związane z uczestnictwem firmy Medical Inventi S.A. na Targach Medica 2017 w dniach 13-16 listopada 2017 r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 1/RPOWL/1.2 z dnia 01.03.2017 r. na zakup usługi polegającej na przeprowadzeniu prac badawczo – rozwojowych w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 1.2 Badania celowe.

Pliki do pobrania:

Luty

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 z dnia 23.02.2017 r. na usługi związane z uczestnictwem firmy Medical Inventi S.A. na Targach Medica 2017 w dniach 13-16 listopada 2017 r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Pliki do pobrania:

ul. Nałęczowska 14
20-701 Lublin
Medical Inventi - Łączymy świat medycyny z biznesem

Administracja

Skip to content