fbpx

Slide Zarząd spółki Medical Inventi w sali konferencyjnej. Łączymy świat
medycyny z biznesem

Medical Inventi

Improving Lives

Spółka Medical Inventi powstała jako inicjatywa środowiska akademickiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz prywatnego kapitału, w celu komercjalizacji badań naukowych wdrażanych na potrzeby profilaktyki i ochrony zdrowia ludzkiego.

Maciej Maniecki

Prezes Medical Inventi S.A.
Medical Inventi - Polski Produkt Przyszłości
Medical Inventi - Łączymy świat medycyny z biznesem

O firmie

Naszą misją jest wykorzystanie wypracowanych przez lata rozwiązań w celu poprawiania jakości życia.

Więcej
Medical Inventi - Łączymy świat medycyny z biznesem

FlexiOss®

Polska sztuczna kość to biomateriał kościozastępczy nowej generacji, dedykowany medycynie regeneracyjnej.

Więcej
Medical Inventi - Łączymy świat medycyny z biznesem

Projekty UE

Część realizowanych przez nas projektów wspierają fundusze europejskie.

Więcej

Nasz zespół

 • Prezes Medical Inventi - Maciej Maniecki

  Maciej Maniecki

  Prezes Medical Inventi S.A.

  Doświadczony praktyk biznesu, z bogatym doświadczeniem zawodowym (m.in. współzałożyciel Safo i jej wieloletni Prezes Zarządu, a następnie Członek Zarządu Asseco Business Solutions). Ekspert w dziedzinie pozyskiwania, wspierania i realizowania innowacyjnych projektów. W ramach podejmowanego zaangażowania w rokujące projekty realizuje m.in. prace badawcze oraz rozwojowe zmierzające do komercjalizacji pomysłów, a także do transferu wiedzy między uczelniami a środowiskiem biznesowym. Doświadczony inicjator oraz lider licznych projektów wspierających regionalną przedsiębiorczość i rozwój innowacyjności.

 • Wiceprezes Medical Inventi - Anna Kasprzak-Czelej

  Anna Kasprzak-Czelej

  Wiceprezes Medical Inventi S.A.

  Dr nauk ekonomicznych, specjalność: rynki finansowe.

  Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie realizacji projektów badawczych oraz wieloletnie doświadczenie nadzorcze nad funkcjonowaniem spółek kapitałowych. Ze spółką Medical Inventi związana w procesie jej powstawania oraz od początku jej funkcjonowania jako członek Rady Nadzorczej, delegowana do czasowego wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu, a następnie powołana na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

 • Medical Inventi - Grażyna Ginalska

  prof. dr hab. n. farm.
  Grażyna Ginalska

  Przewodnicząca Rady Naukowej

  Profesor zwyczajny i Kierownik Katedry i Zakładu Biochemii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Ekspert w dziedzinie wytwarzania i modyfikacji kompozytowych materiałów implantacyjnych z przeznaczeniem do wykorzystania w chirurgii ortopedycznej, urologicznej i naczyniowej oraz w ocenie oddziaływania biologicznego biomateriałów w hodowlach komórkowych.

  Doświadczony inicjator oraz lider interdyscyplinarnych projektów naukowych, których celem jest łączenie projektów badawczych z aplikacyjnością uzyskanych rezultatów.

  Laureatka wielu konkursów związanych z wynalazczością oraz łączeniem nauki z biznesem.

 • Medical Inventi - Anna Belcarz

  dr hab. n. farm.
  Anna Belcarz, prof. UM

  Członek Rady Naukowej

  Pracownik naukowy w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

  Ekspert w dziedzinie wytwarzania i modyfikacji kompozytowych materiałów wszczepiennych (w szczególności kościozastępczych) i oceny właściwości biologicznych (w szczególności aktywności przeciwbakteryjnej) biomateriałów.

  Jej dotychczasowe projekty badawcze dotyczyły m.in. wytwarzania i charakterystyki kompozytów kościozastępczych, zastosowania technik immobilizacyjnych w unieruchamianiu enzymów na matrycach stałych dla procesów biotechnologicznych, immobilizacji antybiotyków aminoglikozydowych na protezach naczyniowych oraz czynnika wzrostu na niciach szewnych, modyfikacji powierzchni metalicznych czynnikami o aktywności przeciwbakteryjnej i oceny tej aktywności, ocenie regeneracji tkanki kostnej po implantacji materiałów kościozastępczych w modelu in vivo.

 • Pełnomocnik ds. Jakości - Grzegorz Czakaj

  Grzegorz Czakaj

  Pełnomocnik ds. Jakości

  Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji SZJ oraz prowadzeniu projektów implementacji SZJ. W Medical Inventi nadzoruje i kontroluje System Zarządzania Jakością według normy ISO 13485. Wypełnia również obowiązki osoby odpowiedzialnej za zgodność regulacyjną w spółce, według Art.15 ust. 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. (MDR)

 • Sprzedaż i marketing, eksport - Aleksandra Machowska

  Aleksandra Machowska

  Sprzedaż i marketing

  Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, anglistka, specjalizująca się w tłumaczeniach ustnych. W Medical Inventi zajmuje się szeroko pojętą sprzedażą oraz marketingiem. Dzięki doskonałej znajomości języka angielskiego, z łatwością nawiązuje kontakty z potencjalnymi klientami zagranicznymi. Współpracuje z Zarządem i Pełnomocnikiem ds. Jakości w zakresie dokumentacji związanej z materiałami informacyjnymi i marketingowymi.

 • Medical Inventi - Katarzyna Siwiec

  Katarzyna Siwiec

  Dział Jakości

  Absolwentka zarządzania ze specjalnością prawno-menadżerską oraz zarządzania przedsiębiorstwem. W Medical Inventi zajmuje się koordynacją sprzedaży oraz nadzorowaniem procesu produkcji i realizacji zamówień. Odpowiada za obsługę zamówień, współpracę z Zarządem w zakresie Systemu Zarządzania Jakością oraz za kontakty z przedstawicielami medycznymi w zakresie sprzedaży.

 • Dział Jakości - Olga Kruk

  Olga Kruk

  Dział Jakości

  Absolwentka kierunku Inżynieria Biomedyczna oraz Inżynieria Materiałowa ze specjalnością technologie materiałowe, zwieńczonych pracami dyplomowymi ściśle związanymi z implantologią oraz biomateriałami. W firmie zajmuje się nadzorowaniem procesu produkcji, dokumentacji systemowej oraz technicznej. Odpowiada za współpracę z Zarządem w zakresie Systemu Zarządzania Jakości Spółki.

 • Olga Orzechowska

  Administracja, projekty UE

  Absolwentka kierunku finanse i rachunkowość ze specjalnością podatki i finanse publiczne oraz rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji. W Medical Inventi zajmuje się obsługą biura od strony administracyjnej oraz rozlicza projekty unijne. Współpracuje z biurem księgowym, kancelariami patentowymi oraz instytucjami realizującymi projekty dofinansowane ze środków europejskich.

Dla inwestorów

Relacje inwestorskie mają na celu kreowanie i utrzymywanie efektywnej komunikacji Spółki z otoczeniem inwestorskim. Oto najważniejsze informacje dla obecnych i potencjalnych inwestorów.

Media o nas

Niebieska ikona "play"

Video

Dentistry, also known as dental medicine and 'oral medicine, is a branch of medicine that consists of the study, diagnosis, prevention, and treatment.

niebieska ikona głośnika

Audio

Dentistry, also known as dental medicine and 'oral medicine, is a branch of medicine that consists of the study, diagnosis, prevention, and treatment.

niebieska ikona kartki papieru

Prasa

Dentistry, also known as dental medicine and 'oral medicine, is a branch of medicine that consists of the study, diagnosis, prevention, and treatment.

ul. Nałęczowska 14
20-701 Lublin
Medical Inventi - Łączymy świat medycyny z biznesem

Administracja

Skip to content