fbpx

Polityka prywatności

Polityka prywatności

§1. Informacje ogólne

Niniejsza polityka prywatności została utworzona dla strony internetowej prowadzonej pod adresem medicalinventi.pl (dalej: „Strona”) w celu przekazania informacji jej Użytkownikom o sposobach ochrony ich danych osobowych udostępnionych w związku z korzystaniem ze Strony.

Medical Inventi dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą — użytkowników Strony (dalej: Użytkownik), a w szczególności zapewnia, że zbierane dane są przetwarzane zgodnie z prawem.

Dostęp do Strony może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych. Zawartość Strony stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.

Administratorem danych osobowych jest Medical Inventi S.A. z siedzibą w Lublinie.
ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin
(dalej jako: Administrator, Medical Inventi)

W sprawie przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z Administratorem na adres email: biuro@medicalinventi.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby Administratora.

§2. Dane osobowe

Rodzaje przetwarzanych danych

Jak większość serwisów www, przechowujemy zapytania http:// kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. w ramach prowadzonej Strony przetwarzamy dane Użytkownika, który kieruje do nas treść zawartą w formularzu kontaktowym na Stronie oraz ewentualne dane podane w treści zapytania przesłanego przez udostępniony formularz — imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Dane osobowe dotyczące Użytkowników korzystających ze Strony mogą być przetwarzane w celu identyfikacji Użytkownika, który kieruje treść zawartą w formularzu kontaktowym na Stronie oraz w celu obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe Użytkowników Strony mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w związku z przetwarzaniem niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – zapewnienie dostępu do Strony i możliwości z niej korzystania (w tym prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa i niezawodności Strony) monitorowania stanu sesji, analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń Strony, a także umożliwienia kontaktu z Administratorem poprzez formularz kontaktowy.

Informacja o odbiorcach danych osobowych

Dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom zewnętrznym tylko w celach związanych z prowadzeniem Strony.

Podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w imieniu Administratora są: podmiot dostarczający systemy chmurowe, agencje reklamowe, dostawcy usług IT oraz narzędzi analitycznych. Informacje o działaniach niezgodnych z prawem mogą być przekazywane firmom ubezpieczeniowym, organom administracji publicznej oraz organom ścigania.

Okres przetwarzania danych osobowych

Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej opisanych celów lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli dane osobowe Użytkownika przestaną być potrzebne do tych celów, zostaną bezpiecznie usunięte.

§3. Polityka plików cookies

Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), system Google Analytics oraz mogą być zapisywane w logach serwera.

Pliki cookies to pliki tekstowe niewielkich rozmiarów wysyłane do komputera lub innego końcowego urządzenia użytkownika podczas przeglądania Strony Internetowej. Pliki cookies zapamiętują preferencje Użytkownika co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz śledzenie preferencji Użytkownika. Użytkownik może zrezygnować z cookies (lub zmienić odpowiednie ustawienie preferencji ich wykorzystania przez używaną przez siebie przeglądarkę stron www) wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www.

Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora, Użytkownik wyraża zapoznając się podczas pierwszej wizyty na Stronie z komunikatem o wykorzystywaniu plików cookies, zamykając tenże komunikat i nie zmieniając domyślnych ustawień swojej przeglądarki stron www.

Medical Inventi korzysta z rodzajów cookies wymienionych poniżej:

  1. Pliki niezbędne — pliki mające kluczowe znaczenie, umożliwiające użytkownikom poruszanie się po Stronie i korzystanie z jej funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów na Stronie.
  2. Pliki wydajnościowe — zbierają informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony, które części Strony odwiedzają najczęściej.
  3. Pliki funkcjonalne — rejestrujące wybory dokonywane przez Użytkowników (takich jak nazwa Użytkownika, język lub region, w którym Użytkownicy przebywają).

Google Analytics to system analityki internetowej dający wgląd w ruch Strony stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych.

Media społecznościowe stron trzecich (np. Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+) mogą rejestrować informacje na temat Użytkownika, na przykład wówczas, gdy kliknie na przycisk “Dodaj” lub “Lubię to” w odniesieniu do danego portalu społecznościowego podczas pobytu na Stronie. Medical Inventi nie kontroluje stron podmiotów trzecich ani ich działań. Informacje na temat witryn mediów społecznościowych są dostępne na wyżej wspomnianych stronach.

§4. Zasady przetwarzania danych i uprawnienia użytkownika w stosunku do jego danych osobowych

Użytkownik ma pa prawo w każdym czasie skontaktować się z Administratorem, w celu uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, ich przeniesienia, sprostowania oraz usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej, Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych.

Z uwagi, że udostępnienie przez Użytkownika danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że dane osobowe Użytkowania przetwarzane są niezgodnie z prawem.

Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego w minimalnym zakresie, niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Strony.

Dane osobowe Użytkowników nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego przetwarzania danych w rozumieniu art. 22 RODO.

§5. Zmiany polityki prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator powiadomi Użytkowników, poprzez zamieszczenie komunikatu na Stronie.

ul. Nałęczowska 14
20-701 Lublin
Medical Inventi - Łączymy świat medycyny z biznesem

Administracja

Skip to content