fbpx

Działanie 2.3.4

Banner z logami funduszy europejskich

Projekt

Ochrona prawa własności przemysłowej maszyny do formowania masy i sposobu wytwarzania kompozytu na bazie ceramiki w ramach Poddziałania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej wynalazku- maszyny do formowania masy oraz technologii produkcji kompozytu na bazie ceramiki w USA i Japonii.

Planowane efekty

Efektem realizacji projektu będzie ochrona prawna wynalazku zgłoszonego w formie patentu: maszyny do formowania masy i sposób wytwarzania kompozytu na bazie ceramiki w celu komercjalizacji.

Wartość projektu

144 821,00 PLN

Wartość dofinansowania

61 650,00 PLN

Skip to content