fbpx

Działanie 3.3.1

Banner z logami unijnymi

Projekt

Usługi eksperckie mające na celu wypracowanie strategii ekspansji na rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich dla produktu FlexiOss® oraz sfinansowanie pierwszych działań związanych z internacjonalizacją w ramach Poddziałania 3.3.1 Polskie Mosty Technologiczne z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu

Umiędzynarodowienie innowacyjnej oferty na rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Efekty

Stworzenie kompleksowej strategii ekspansji na rynek zagraniczny oraz wprowadzenie na rynek ZEA innowacyjnego produktu FlexiOss®.

Wartość projektu

200 000,00 PLN

Wartość dofinansowania

200 000,00 PLN

Skip to content