fbpx

Działanie 1.3

Projekt

Projekt będzie polegał na pracach B+R, a następnie na wdrożeniu do produkcji i sprzedaży na rynku weterynaryjnym dwufazowego biomateriału do regeneracji ubytków chrzęstno-kostnych, realizowany w ramach Działania 1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw, Priorytetu I Badania naukowe i innowacje, programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021–2027.

Cel projektu

Nadrzędnym celem projektu jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku poprzez wdrożenie nowego produktu o roboczej nazwie „OsteoChondral Graft”, który jest biomateriałem innowacyjnym. Dodatkowo działania realizowane w ramach projektu wpisują się w cele Działania 1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw, przyczyniających się do realizacji Celu szczegółowego 1 Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii FEL 2021–2027, poprzez wzrost znaczenia badań i innowacji w strukturze społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego oraz wykorzystywania zaawansowanych technologii.

Planowane efekty

Efektem realizacji będzie otrzymanie nowego innowacyjnego produktu pod roboczą nazwą „OsteoChondral Graft”. W projekcie będą prowadzone prace B+R nad zastosowaniem nowego produktu w weterynarii i wdrożeniem go na rynku weterynaryjnym. Niniejszy projekt będzie punktem wyjścia do kolejnych projektów, których finalnym celem będzie certyfikacja produktu jako wyrobu medycznego i jego komercjalizacja na rynku w zastosowaniach u ludzi.

Wartość projektu

1 525 424,16 PLN

Wartość dofinansowania

963 228,87 PLN

Skip to content