fbpx

Działanie 2.7

Projekt

Projekt zakłada aktywny udział wnioskodawcy w trzech międzynarodowych imprezach targowo-kongresowych, które oprócz wartości merytorycznej i edukacyjnej przynoszą dużą przestrzeń wystawowo targową, gdzie cały rynek weterynaryjny przybywa w poszukiwaniu nowości produktowych. Projekt jest realizowany w ramach Działania 2.7 Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych, Priorytetu II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu, Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Cel projektu

Cel projektu związany jest z wdrożeniem strategii eksportowej dla Medical Inventi S.A. Strategia ta w sposób szczegółowy określa kierunki, zakres wzrostu i rozwoju firmy na rynkach międzynarodowych dla produktu FlexiOss®Vet. Rok 2023 i próbna sprzedaż produktu FlexiOss®Vet na rynkach zagranicznych, wykazały jak innowacyjny ikonkurencyjny jest nasz produkt na rynku weterynaryjnym. Wyroby Medical Inventi S.A. są postrzegane jako skuteczne i bezpieczne w stosowaniu. Pierwsze doświadczenia dystrybucyjne pozwoliły dostosować się do międzynarodowych standardów jakości, regulacji i zasad rynkowych. Dzięki zdobytemu doświadczeniu, w ramach realizacji niniejszego projektu związanego z internacjonalizacją sprzedaży, spółka będzie mogła stworzyć odpowiednie narzędzia marketingowe, wdrożyć sprawdzone metody działania, aby móc efektywniej budować międzynarodowe relacje handlowe.

Planowane efekty

Efektem realizacji będzie aktywny udział w międzynarodowych wydarzeniach targowych w 2024 roku, który pozwoli na dotarcie z ofertą produktową spółki do 10 000 lekarzy weterynarii z ponad 45 krajów. Z czego zakłada się, że minimum 10 % stanowić będą specjaliści związani z ortopedią. Dodatkowo w ramach projektu planowane jest pozyskanie minimum jednego nowego rynku zagranicznego, na którym do dnia dzisiejszego żaden z produktów spółki Medical Inventi nie znalazł swojego nabywcy, pozyskanie międzynarodowych dystrybutorów produktów FlexiOss®Vet na rynkach zagranicznych, wzmocnienie pozycji konkurencyjnej i rozpoznawalności znaku towarowego FlexiOss na arenie międzynarodowej oraz wzrost przychodów ze sprzedaży zagranicznej ogółem.

Wartość projektu

335 755,23 PLN

Wartość dofinansowania

167 877,56 PLN

Skip to content