enZamówienia, sprzedaż / Sales, orders / Bestellungen, Verkauf: +48 881 550 883katarzyna.siwiec@medicalinventi.pl

2012

2012

February

Prof. PhD Grażyna Ginalska received `the Medal of the President of Lublin for engagement in health protection.

ul. Nałęczowska 14
20-701 Lublin
Medical Inventi - Łączymy świat medycyny z biznesem

Administracja, marketing