fbpx

Działanie 3.3.3

Banner z logami funduszy europejskich

Projekt

Udział w Programie promocji branży sprzętu medycznego sposobem zwiększenia rozpoznawalności marki biokompozytu kościozastępczego FlexiOss zw. „Sztuczną kością” w ramach Poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych Go to Brand z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu

Celem projektu jest promowanie biokompozytu kościozastępczego FlexiOss zw. „Sztuczną kością” na rynkach zagranicznych przez udział w programie promocji branży sprzętu medycznego.

Efekty

Zwiększenie rozpoznawalności marki FlexiOss na rynkach zagranicznych dzięki promocji na najbardziej znaczących targach branży medycznej. Uzyskanie dostępu do nowych nabywców, budowa międzynarodowej sieci dystrybucyjnej przez pozyskanie zagranicznych kontraktów handlowych. Wzrost sprzedaży na eksport produktu, mającego duży potencjał konkurowania na rynkach międzynarodowych.

Wartość projektu

622 262,00 PLN

Wartość dofinansowania

454 750,00 PLN

Skip to content