fbpx
plendeZamówienia, sprzedaż / Sales, orders / Bestellungen, Verkauf: +48 881 550 883katarzyna.siwiec@medicalinventi.pl

Działanie 3.2.2

Projekt

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji chronionego prawnie wynalazku o nazwie „Kompozyt bioaktywny oraz sposób wytwarzania kompozytu bioaktywnego”.

Cel projektu

Celem projektu było uruchomienie linii produkcyjnej do produkcji innowacyjnego wyrobu medycznego FlexiOss®, chronionego prawnie patentami i znakiem towarowym.

Planowane efekty

Rezultatem projektu będzie uruchomienie produkcji na skalę przemysłową innowacyjnego na skalę świata wyrobu medycznego w postaci biomateriału kościozastępczego, stanowiącego oryginalne rozwiązanie w zakresie nowoczesnych preparatów implantacyjnych III generacji pod kątem składu biozgodnego z tkanką kostną, bioaktywności, wpływu na regenerację tkanki kostnej i  wspomagania procesu rekonstrukcji kości oraz poręczności chirurgicznej i sprężystości.

Wartość projektu

1 505 000,00 PLN

Wartość dofinansowania

1 033 500,00 PLN