fbpx

Działanie 3.2.2

Banner z logami funduszy europejskich

Projekt

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji chronionego prawnie wynalazku o nazwie „Kompozyt bioaktywny oraz sposób wytwarzania kompozytu bioaktywnego” w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu

Celem projektu było uruchomienie linii produkcyjnej do produkcji innowacyjnego wyrobu medycznego FlexiOss®, chronionego prawnie patentami i znakiem towarowym.

Efekty

Rezultatem projektu będzie uruchomienie produkcji na skalę przemysłową innowacyjnego na skalę świata wyrobu medycznego w postaci biomateriału kościozastępczego, stanowiącego oryginalne rozwiązanie w zakresie nowoczesnych preparatów implantacyjnych III generacji pod kątem składu biozgodnego z tkanką kostną, bioaktywności, wpływu na regenerację tkanki kostnej i  wspomagania procesu rekonstrukcji kości oraz poręczności chirurgicznej i sprężystości.

Wartość projektu

1 505 000,00 PLN

Wartość dofinansowania

1 033 500,00 PLN

Skip to content