fbpx

Działanie 2.6

Projekt

Projekt identyfikacji własności intelektualnej w ramach Projektu pn. „Własność intelektualna w Twojej firmie”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 2.6 „Projekt pozakonkursowy Urzędu Patentowego RP”, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu

Kształtowanie praktycznych umiejętności przedsiębiorców w zakresie wykorzystania ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej oraz możliwości czerpania korzyści z tej ochrony.

Efekt projektu

Uzyskanie praktycznej wiedzy, jak chronić własność intelektualną firmy oraz jak czerpać korzyści z ochrony własności intelektualnej w celu zwiększenia konkurencyjności swojej firmy.

Planowane efekty

Uzyskanie informacji, jak chronić własność intelektualną firmy, jak uzyskać patent, korzystać z praw autorskich oraz jakie korzyści można czerpać z ochrony własności intelektualnej w celu zwiększania konkurencyjności firmy.

Wartość projektu

1 627,00 PLN

Wartość dofinansowania

1 256,62 PLN

Skip to content