fbpx

Działanie 2.4.1

Banner z logami funduszy europejskich

Projekt

Kompozyt kościozastępczy FlexiOss w ramach Poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu

Celem projektu był zakup usługi doradczej, w zakresie rozwoju, promocji i umiędzynarodowienia w kontekście rynku amerykańskiego produktu nagrodzonego w Konkursie Polski Produkt Przyszłości.

Efekty

Wprowadzenie produktu na rynek amerykański.

Wartość projektu

145 140,00 PLN

Wartość dofinansowania

100 000,00 PLN

Skip to content