fbpx

Działanie 2.3.6

Banner z logami funduszy europejskich

Projekt

Wsparcie Medical Inventi S.A. w przygotowaniu studium wykonalności i wniosku do programu EIC Accelerator Pilot w ramach Poddziałania 2.3.6 Granty na Eurogranty Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu

Celem projektu było pozyskanie wsparcia finansowego na usługi doradztwa w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie w programie Horyzont 2020, EIC Accelerator Pilot realizowanym przez EASME i studium wykonalności dla projektu pt. „Assessment of FlexiOss applicability on bone regeneration after tumour resection”.

Efekty

Efektem projektu było złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Assessment of FlexiOss applicability on bone regeneration after tumour resection” w ramach Programu Horyzont 2020, European Innovation Council Accelerator pilot (EIC Accelerator pilot – SMEI-2b).

Wartość projektu

280 060,00 PLN

Wartość dofinansowania

280 060,00 PLN

Skip to content