fbpx

Działanie 2.3.2

Banner z logami funduszy europejskich

Projekt

Zakup usługi polegającej na OPRACOWANIU PROCESU TECHNOLOGICZNEGO PRODUKCJI chronionego prawnie wynalazku o nazwie: „Kompozyt bioaktywny oraz sposób wytwarzania kompozytu bioaktywnego” (decyzja Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2010 r., kategoria i numer ochrony: WYN: (11) 206394), “Bioactive composite and process for the production of the bioactive composite” (European patent No 2421570 B1) w celu skonstruowania linii do jego produkcji w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu

Celem projektu był zakup usługi polegającej na OPRACOWANIU PROCESU TECHNOLOGICZNEGO PRODUKCJI chronionego prawnie wynalazku w celu skonstruowania linii do produkcji kompozytu bioaktywnego.

Efekty

Rezultat projektu to opracowanie procesu wraz z dokumentacją, który umożliwi skonstruowanie linii do produkcji kompozytu bioaktywnego, a następnie jej uruchomienie i produkcję na skalę przemysłową.

Wartość projektu

489 749,10 PLN

Wartość dofinansowania

318 560,00 PLN

Skip to content