fbpx

Działanie 1.2

Banner z logami unijnymi

Projekt

Badania kliniczne biokompozytu kościozastępczego FlexiOss zw. „sztuczną kością” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 1.2 Badania celowe.

Cel projektu

Celem projektu jest przeprowadzenie badań klinicznych wynalazku o międzynarodowej skali innowacyjności biomateriału kościozastępczego zw. „sztuczną kością” oraz rozpoczęcie badań nad nowym materiałem funkcjonalnie komplementarnym do biokompozytu.

Planowane efekty

Przeprowadzenie badań klinicznych biokompozytu kościozastępczego FlexiOss pozwoli w pełni wprowadzić produkt na rynek komercyjny, co będzie sprzyjało powszechnemu zastosowaniu „sztucznej kości” w medycynie.

Uzyskanie przez kompozyt wysokiej poręczności chirurgicznej i możliwości jego dopasowywania do wymiarów wypełnianego ubytku kostnego oraz zminimalizowanie ryzyka zanieczyszczenia wirusowego dzięki zastosowaniu polimeru bakteryjnego, a tym samym poprawa jakości życia pacjentów.

Wartość projektu

4 893 467,00 PLN

Wartość dofinansowania

2 635 359,60 PLN

Skip to content