fbpx

Projekty UE

Projekty zrealizowane

  • Opracowanie technologii produkcji, wraz z dokumentacją techniczną, kompozytu kościozastępczego FlexiOss® (Działanie 2.3.2)
  • Wsparcie Medical Inventi S.A. w przygotowaniu stadium wykonalności i wniosku do programu EIC Accelerator Pilot (Działanie 2.3.6)
  • Umiędzynarodowienie produktu nagrodzonego w Konkursie Polski Produkt Przyszłości (Działanie 2.4.1)
  • Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji chronionego prawnie wynalazku o nazwie „kompozyt bioaktywny oraz sposób wytwarzania kompozytu bioaktywnego” (Działanie 3.2.2)
  • Promocja marki FlexiOss® na rynkach międzynarodowych (Działanie 3.3.3)

Projekty aktualnie realizowane

  • Badania kliniczne biokompozytu kościozastępczego FlexiOss® zwanego „sztuczną kością” (Działanie 1.2)
  • Ochrona prawa własności przemysłowej maszyny do formowania masy i sposobu wytwarzania kompozytu na bazie ceramiki (Działanie 2.3.4)

Działanie 1.2

Badania kliniczne biokompozytu kościozastępczego FlexiOss® zwanego „sztuczną kością”

Działanie 2.3.2

Opracowanie technologii produkcji, wraz z dokumentacją techniczną, kompozytu kościozastępczego FlexiOss®

Działanie 2.3.4

Ochrona prawa własności przemysłowej maszyny do formowania masy i sposobu wytwarzania kompozytu na bazie ceramiki

Działanie 2.3.6

Wsparcie Medical Inventi S.A. w przygotowaniu stadium wykonalności i wniosku do programu EIC Accelerator Pilot

Działanie 2.4.1

Umiędzynarodowienie produktu nagrodzonego w Konkursie Polski Produkt Przyszłości

Działanie 3.2.2

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji chronionego prawnie wynalazku o nazwie „kompozyt bioaktywny (…)”

Działanie 3.3.3

Promocja branży sprzętu medycznego sposobem zwiększenia rozpoznawalności marki biokompozytu kościozastępczego

Zapytania ofertowe

2021
2020
2019
2018
2017
Maj

Rozeznanie rynku nr 3/2021/1.1.1 z dnia 12.05.2021 na zakup drobnego sprzętu i materiałów laboratoryjnych na potrzeby prowadzonych prac badawczych w ramach projektu B+R o roboczym tytule: „Badania i analiza cech kompozytu kościozastępczego FlexiOss® oraz ocena bezpieczeństwa jego zastosowania wśród pacjentów ze zmianami guzopodobnymi i/lub pacjentów onkologicznych z ubytkami kości”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Pliki do pobrania:

Rozeznanie rynku nr 2/2021/1.1.1. z dnia 10.05.2021 r. na zakup komory laminarnej na potrzeby prowadzonych prac badawczych w ramach projektu B+R o roboczym tytule: „Badania i analiza cech kompozytu kościozastępczego FlexiOss® oraz ocena bezpieczeństwa jego zastosowania wśród pacjentów ze zmianami guzopodobnymi i/lub pacjentów onkologicznych z ubytkami kości”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Pliki do pobrania:

Rozeznanie rynku nr 1/2021/1.1.1. z dnia 10.05.2021 r. na zakup surowców oraz odczynników na potrzeby prowadzonych prac badawczych w ramach projektu B+R o roboczym tytule: „Badania i analiza cech kompozytu kościozastępczego FlexiOss® oraz ocena bezpieczeństwa jego zastosowania wśród pacjentów ze zmianami guzopodobnymi i/lub pacjentów onkologicznych z ubytkami kości”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Pliki do pobrania:

Kwiecień

Zapytanie ofertowe nr 1/2021/1.1.1 z dnia 09.04.2021 na usługi wykonywane przez Organizację przeprowadzającą Badania Kliniczne (CRO) wspierające proces badań klinicznych kompozytu kościozastępczego FlexiOss® do wypełniania ubytków w kościach po usunięciu guzów kości, zmian guzopodobnych, wtórnych zmian nowotworowych w ramach projektu B+R o roboczym tytule: „Badania i analiza cech kompozytu kościozastępczego FlexiOss® oraz ocena bezpieczeństwa jego zastosowania wśród pacjentów ze zmianami guzopodobnymi i/lub pacjentów onkologicznych z ubytkami kości”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Pliki do pobrania:

Sierpień

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 1.2/2019/2.4.1 z dnia 13.08.2019 r. na zakup usługi, której efektem będzie opracowanie wniosku aplikacyjnego FDA o dopuszczenie do obrotu na rynku amerykańskim w zastosowaniach ortopedycznych w ramach procedury Premarket Notification 510(k).

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 1.2/2019/2.4.1 z dnia 13.08.2019 r. na zakup usługi, której efektem będzie opracowanie wniosku aplikacyjnego FDA o dopuszczenie do obrotu na rynku amerykańskim w zastosowaniach ortopedycznych w ramach procedury Premarket Notification 510(k).

Pliki do pobrania:

Styczeń

Zapytanie o cenę nr 1/2019/2.3.4 z dnia 14.01.2019 r. na tłumaczenie wniosku patentowego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 15/2019 z dnia 03.01.2019 r. na przygotowanie i tłumaczenie strony internetowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Pliki do pobrania:

Lipiec

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 9/2018 z dnia 06.07.2018 r. na przygotowanie i tłumaczenie strony internetowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 9/2018 z dnia 06.07.2018 r. na przygotowanie i tłumaczenie strony internetowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Pliki do pobrania:

Czerwiec

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 13/RPOWL/1.2 z dnia 19.06.2017 r. na zakup odczynników i materiałów na potrzeby prowadzonych prac badawczych w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 1.2 Badania celowe.

Pliki do pobrania:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 8/2018 z dnia 19.06.2018 r. na zapewnienie transportu lotniczego pracowników, nocleg, transport lokalny pracowników oraz ubezpieczenie osób w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Pliki do pobrania:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 1.2/2018 z dnia 15.06.2018 r. na usługi związane z uczestnictwem firmy Medical Inventi S.A. na Targach Medica 2018 (Düsseldorf, Niemcy) w dniach 12-15 listopada 2018 r. ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Pliki do pobrania:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 7/2018 z dnia 14.06.2018 r. na przygotowanie gadżetów reklamowych i drukowanych materiałów promocyjno – informacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 13/RPOWL/1.2 z dnia 19.06.2017 r. na zakup odczynników i materiałów na potrzeby prowadzonych prac badawczych w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 1.2 Badania celowe.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 8/2018 z dnia 19.06.2018 r. na zapewnienie transportu lotniczego pracowników, nocleg, transport lokalny pracowników oraz ubezpieczenie osób w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 1.2/2018 z dnia 15.06.2018 r. na na usługi związane z uczestnictwem firmy Medical Inventi S.A. na Targach Medica 2018 (Düsseldorf, Niemcy) w dniach 12-15 listopada 2018 r. ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 12/RPOWL/1.2 z dnia 15.06.2017 r. na wyłonienie członka zespołu badawczego ds. badań klinicznych w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 1.2 Badania celowe.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 7/2018 z dnia 14.06.2018 r. na przygotowanie gadżetów reklamowych i drukowanych materiałów promocyjno – informacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Pliki do pobrania:

Maj

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 6/2018 z dnia 16.05.2018 r. na na usługi związane z uczestnictwem firmy Medical Inventi S.A. na Targach FIME 2018 (Orlando, Floryda, USA) w dniach 17-19 lipca 2018 r. ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 11/RPOWL/1.2 z dnia 18.05.2018 r. na zakup usługi polegającej na przeprowadzeniu prac badawczo – rozwojowych w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 1.2 Badania celowe.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 6/2018 z dnia 16.05.2018 r. na na usługi związane z uczestnictwem firmy Medical Inventi S.A. na Targach FIME 2018 (Orlando, Floryda, USA) w dniach 17-19 lipca 2018 r. ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Pliki do pobrania:

Kwiecień

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 1.1/2018 z dnia 28.03.2018 r. na usługi związane z uczestnictwem firmy Medical Inventi S.A. na Targach Medica 2018 (Düsseldorf, Niemcy) w dniach 12-15 listopada 2018 r. ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Pliki do pobrania:

Marzec

Zapytanie ofertowe nr 1.1/2018 z dnia 27.03.2018 r. na na usługi związane z uczestnictwem firmy Medical Inventi S.A. na Targach Medica 2018 (Düsseldorf, Niemcy) w dniach 12-15 listopada 2018 r. ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Pliki do pobrania:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 5/2018 z dnia 05.03.2018 r. na przygotowanie i tłumaczenie strony internetowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Pliki do pobrania:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 4/2018 z dnia 02.03.2018 r. na nabycie oraz instalację panelu promocyjnego MPG w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Pliki do pobrania:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 10/RPOWL/1.2 z dnia 06.02.2018 r. na zakup usługi polegającej na przeprowadzeniu prac badawczo – rozwojowych w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 1.2 Badania celowe.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 5/2018 z dnia 05.03.2018 r. na przygotowanie i tłumaczenie strony internetowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Pliki do pobrania:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 3/2018 z dnia 21.02.2018 r. na przygotowanie gadżetów reklamowych i drukowanych materiałów promocyjno – informacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 4/2018 z dnia 02.03.2018 r. na nabycie oraz instalację panelu promocyjnego MPG w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Pliki do pobrania:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 2/2018 z dnia 20.02.2018 r. na na usługi doradcze i szkoleniowe związane z uczestnictwem firmy Medical Inventi S.A. na Targach FIME 2018 (Orlando, Floryda, USA) w dniach 17-19.07.2018 r. ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Pliki do pobrania:

Luty

Zapytanie ofertowe nr 01/2018 z dnia 20.02.2018 r. na na usługi związane z uczestnictwem firmy Medical Inventi S.A. na Targach Medica 2018 (Düsseldorf, Niemcy) w dniach 12-15 listopada 2018 r. ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand zostało w dniu 27.02.2017 r. anulowane.

Zapytanie ofertowe nr 3/2018 z dnia 21.02.2018 r. na przygotowanie gadżetów reklamowych i drukowanych materiałów promocyjno – informacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 2/2018 z dnia 20.02.2018 r. na na usługi doradcze i szkoleniowe związane z uczestnictwem firmy Medical Inventi S.A. na Targach FIME 2018 (Orlando, Floryda, USA) w dniach 17-19.07.2018 r. ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 01/2018 z dnia 20.02.2018 r. na na usługi związane z uczestnictwem firmy Medical Inventi S.A. na Targach Medica 2018 (Düsseldorf, Niemcy) w dniach 12-15 listopada 2018 r. ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 10/RPOWL/1.2 z dnia 06.02.2018 r. na zakup usługi polegającej na przeprowadzeniu prac badawczo – rozwojowych w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 1.2 Badania celowe.

Pliki do pobrania:

Grudzień

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 9/RPOWL/1.2 z dnia 06.11.2017 r. wraz ze zmianami z dnia 05.12.2017 dotyczącego dotyczącego zakupu usługi polegającej na przeprowadzeniu prac badawczo – rozwojowych w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 1.2 Badania celowe.

Pliki do pobrania:

Informacja o zmianach zapytania ofertowego nr 9/RPOWL/1.2 z dnia 06.11.2017 r. na zakup usługi polegającej na przeprowadzeniu prac badawczo – rozwojowych w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 1.2 Badania celowe.

Pliki do pobrania:

Listopad

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 6/2017 z dnia 09.10.2017 r. na usługi związane z uczestnictwem firmy Medical Inventi S.A. na Targach Medica 2017 w dniach 13-16 listopada 2017 r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 9/RPOWL/1.2 z dnia 06.11.2017 r. na zakup usługi polegającej na przeprowadzeniu prac badawczo – rozwojowych w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 1.2 Badania celowe.

Pliki do pobrania:

Październik

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 4a/2017 z dnia 05.10.2017 r. na usługi związane z uczestnictwem firmy Medical Inventi S.A. na Targach Medica 2017 w dniach 13-16 listopada 2017 r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Pliki do pobrania:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 5/2017 z dnia 04.10.2017 r. na usługi związane z uczestnictwem firmy Medical Inventi S.A. na Targach Medica 2017 w dniach 13-16 listopada 2017 r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 6/2017 z dnia 09.10.2017 r. na przygotowanie i tłumaczenie strony internetowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 4a/2017 z dnia 05.10.2017 r. na przygotowanie gadżetów reklamowych i drukowanych materiałów promocyjno – informacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 4/2017 z dnia 04.10.2017 r. na zapewnienie transportu lotniczego pracowników, nocleg, transport lokalny pracowników oraz ubezpieczenie osób w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand zostało w dniu 05.10.2017 r. anulowane.

Zapytanie ofertowe nr 5/2017 z dnia 04.10.2017 r. na zapewnienie transportu lotniczego pracowników, nocleg, transport lokalny pracowników oraz ubezpieczenie osób w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 4/2017 z dnia 04.10.2017 r. na przygotowanie gadżetów reklamowych i drukowanych materiałów promocyjno – informacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Pliki do pobrania:

Sierpień

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 3/2017 z dnia 17.08.2017 r. na zapewnienie transportu lotniczego pracowników, nocleg, transport lokalny pracowników oraz ubezpieczenie osób w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 3/2017 z dnia 17.08.2017 r. na zapewnienie transportu lotniczego pracowników, nocleg, transport lokalny pracowników oraz ubezpieczenie osób w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Pliki do pobrania:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 1/RPOWL/1.3 z dnia 27.07.2017 r. dotyczącego zakupu robót i materiałów budowlanych w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach.

Pliki do pobrania:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 2/2017 z dnia 01.08.2017 r. dotyczącego zapewnienia transportu lotniczego pracowników, noclegu, transportu lokalnego pracowników oraz ubezpieczenia osób w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 2/2017 z dnia 01.08.2017 r. na zapewnienie transportu lotniczego pracowników, nocleg, transport lokalny pracowników oraz ubezpieczenie osób w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Pliki do pobrania:

Lipiec

Zapytanie ofertowe nr 1/RPOWL/1.3 z dnia 27.07.2017 r. na zakup robót i materiałów budowlanych w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach.

Pliki do pobrania:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 8/RPOWL/1.2 z dnia 28.06.2017 r. dotyczącego wyłonienia członka zespołu badawczego w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 1.2 Badania celowe.

Pliki do pobrania:

Czerwiec

Zapytanie ofertowe nr 8/RPOWL/1.2 z dnia 28.06.2017 r. na wyłonienie członka zespołu badawczego w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 1.2 Badania celowe.

Pliki do pobrania:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 7/RPOWL/1.2 z dnia 06.06.2017 r. dotyczącego wyłonienia członka zespołu badawczego w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 1.2 Badania celowe.

Pliki do pobrania:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 6/RPOWL/1.2 z dnia 31.05.2017 r. dotyczącego wyłonienia członka zespołu badawczego w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 1.2 Badania celowe.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 7/RPOWL/1.2 z dnia 06.06.2017 r. na wyłonienie członka zespołu badawczego w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 1.2 Badania celowe.

Pliki do pobrania:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 5/RPOWL/1.2z dnia 24.05.2017 r. dotyczącego wyłonienia członka zespołu badawczego ds. badań klinicznych w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 1.2 Badania celowe.

Pliki do pobrania:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 4/RPOWL/1.2 z dnia 24.05.2017 r. dotyczącego wyłonienia członka zespołu badawczego ds. nowego materiału w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 1.2 Badania celowe.

Pliki do pobrania:

Maj

Zapytanie ofertowe nr 6/RPOWL/1.2 z dnia 31.05.2017 r. na wyłonienie członka zespołu badawczego ds. nowego materiału w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 1.2 Badania celowe.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 5/RPOWL/1.2 z dnia 24.05.2017 r. na wyłonienie członka zespołu badawczego ds. badań klinicznych w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 1.2 Badania celowe.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 4/RPOWL/1.2 z dnia 24.05.2017 r. na wyłonienie członka zespołu badawczego ds. nowego materiału w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 1.2 Badania celowe.

Pliki do pobrania:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 3/RPOWL/1.2 z dnia 13.04.2017 r. dotyczącego zakupu usługi polegającej na przeprowadzeniu prac badawczo – rozwojowych w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 1.2 Badania celowe.

Pliki do pobrania:

Kwiecień

Zapytanie ofertowe nr 3/RPOWL/1.2 z dnia 13.04.2017 r. na zakup usługi polegającej na przeprowadzeniu prac badawczo – rozwojowych w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 1.2 Badania celowe.

Pliki do pobrania:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 2/RPOWL/1.2 z dnia 24.03.2017 r. dotyczącego wyłonienia członka zespołu badawczego w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 1.2 Badania celowe.

Pliki do pobrania:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 1/RPOWL/1.2 z dnia 01.03.2017 r. dotyczącego zakupu usługi polegającej na przeprowadzeniu prac badawczo – rozwojowych w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 1.2 Badania celowe.

Pliki do pobrania:

Marzec

Zapytanie ofertowe nr 2/RPOWL/1.2 z dnia 24.03.2017 r. na wyłonienie członka zespołu badawczego w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 1.2 Badania celowe.

Pliki do pobrania:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 1/2017 z dnia 23.02.2017 r. na usługi związane z uczestnictwem firmy Medical Inventi S.A. na Targach Medica 2017 w dniach 13-16 listopada 2017 r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 1/RPOWL/1.2 z dnia 01.03.2017 r. na zakup usługi polegającej na przeprowadzeniu prac badawczo – rozwojowych w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 1.2 Badania celowe.

Pliki do pobrania:

Luty

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 z dnia 23.02.2017 r. na usługi związane z uczestnictwem firmy Medical Inventi S.A. na Targach Medica 2017 w dniach 13-16 listopada 2017 r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Pliki do pobrania:

ul. Nałęczowska 14
20-701 Lublin
Medical Inventi - Łączymy świat medycyny z biznesem

Administracja, marketing