fbpx

O firmie

Historia

Spółka Medical Inventi została założona jako inicjatywa środowiska akademickiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz prywatnego kapitału, w celu komercjalizacji badań naukowych wdrażanych na potrzeby profilaktyki i ochrony zdrowia ludzkiego.

Osiągnięciem zespołu badawczego, kierowanego przez prof. dr hab. Grażynę Ginalską, było opracowanie biomateriału kościozastępczego, który stanowi oryginalne rozwiązanie w zakresie nowoczesnych preparatów implantacyjnych III generacji pod kątem składu biozgodnego z tkanką kostną, bioaktywności, wpływu na regenerację tkanki kostnej i wspomagania procesu rekonstrukcji kości oraz poręczności chirurgicznej i sprężystości.

Przeprowadzone w ostatnich latach zabiegi z udziałem nowego materiału dotyczyły wypełnień zębodołów, leczenia przetok, wypełnień ubytków kostnych powstałych w wyniku urazów kończyn. Implementowany biomateriał wykazywał pozytywne efekty, takie jak: nietoksyczność, stopniowa biodegradowalność i postępująca odbudowa kostna, co niweluje konieczność powtórnej operacji w celu usunięcia implantu.

Od momentu powstania działalność Spółki skupiona jest na przeprowadzeniu procesu komercjalizacji chronionego prawnie wynalazku o nazwie: „Kompozyt bioaktywny oraz sposób wytwarzania kompozytu bioaktywnego” (decyzja Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2010 r., kategoria i numer ochrony: WYN: (11) 206394). Preparat objęty jest również ochroną patentową na terenie wybranych krajów europejskich (“Bioactive composite and process for the production of the bioactive composite”; European patent No 2421570 B1).

 

Jesteśmy członkiem Klastra Lubelska Medycyna

Logo Lubelska Medycyna

Jesteśmy członkiem Lubelskiego Klastra Biotechnologicznego

Logo Lubelski Klaster Biotechnologiczny

Jesteśmy członkiem Klastra LifeScience Kraków

Medical Inventi - Polski Produkt Przyszłości

Nasz zespół

Zarząd

Prezes Medical Inventi - Maciej Maniecki

Maciej Maniecki

Prezes Medical Inventi S.A.

Doświadczony praktyk biznesu, z bogatym doświadczeniem zawodowym (m.in. współzałożyciel Safo i jej wieloletni Prezes Zarządu, a następnie Członek Zarządu Asseco Business Solutions). Ekspert w dziedzinie pozyskiwania, wspierania i realizowania innowacyjnych projektów. W ramach podejmowanego zaangażowania w rokujące projekty realizuje m.in. prace badawcze oraz rozwojowe zmierzające do komercjalizacji pomysłów, a także do transferu wiedzy między uczelniami a środowiskiem biznesowym. Doświadczony inicjator oraz lider licznych projektów wspierających regionalną przedsiębiorczość i rozwój innowacyjności.

Wiceprezes Medical Inventi - Anna Kasprzak-Czelej

Anna Kasprzak-Czelej

Wiceprezes Medical Inventi S.A.

Dr nauk ekonomicznych, specjalność: rynki finansowe.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie realizacji projektów badawczych oraz wieloletnie doświadczenie nadzorcze nad funkcjonowaniem spółek kapitałowych. Ze spółką Medical Inventi związana w procesie jej powstawania oraz od początku jej funkcjonowania jako członek Rady Nadzorczej, delegowana do czasowego wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu, a następnie powołana na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Kluczowi partnerzy

Rada Nadzorcza

Grażyna Ginalska

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Profesor zwyczajny i Kierownik Katedry i Zakładu Biochemii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Ekspert w dziedzinie wytwarzania i modyfikacji kompozytowych materiałów implantacyjnych z przeznaczeniem do wykorzystania w chirurgii ortopedycznej urologicznej i naczyniowej oraz w ocenie oddziaływania biologicznego biomateriałów w hodowlach komórkowych.

Doświadczony inicjator oraz lider interdyscyplinarnych projektów naukowych, których celem jest łączenie projektów badawczych z aplikacyjnością uzyskanych rezultatów.

Laureatka wielu konkursów związanych z wynalazczością oraz łączeniem nauki z biznesem.

Grzegorz Turski

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Wojciech Dębski

Członek Rady Nadzorczej

Anna Belcarz

Członek Rady Nadzorczej

Pracownik naukowy w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Ekspert w dziedzinie wytwarzania i modyfikacji kompozytowych materiałów wszczepiennych (w szczególności kościozastępczych) i oceny właściwości biologicznych (w szczególności aktywności przeciwbakteryjnej) biomateriałów.

Jej dotychczasowe projekty badawcze dotyczyły m.in. wytwarzania i charakterystyki kompozytów kościozastępczych, zastosowania technik immobilizacyjnych w unieruchamianiu enzymów na matrycach stałych dla procesów biotechnologicznych, immobilizacji antybiotyków aminoglikozydowych na protezach naczyniowych oraz czynnika wzrostu na niciach szewnych, modyfikacji powierzchni metalicznych czynnikami o aktywności przeciwbakteryjnej i oceny tej aktywności, ocenie regeneracji tkanki kostnej po implantacji materiałów kościozastępczych w modelu in vivo.

Anna Halkowicz-Sikora

Członek Rady Nadzorczej

Dawid Sukacz

Członek Rady Nadzorczej

Magdalena Miler-Wiśniewska

Sekretarz Rady Nadzorczej

Piotr Osiecki

Członek Rady Nadzorczej

Rada Naukowa

Medical Inventi - Grażyna Ginalska

prof. dr hab. n. farm.
Grażyna Ginalska

Przewodnicząca Rady Naukowej

Profesor zwyczajny i Kierownik Katedry i Zakładu Biochemii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Ekspert w dziedzinie wytwarzania i modyfikacji kompozytowych materiałów implantacyjnych z przeznaczeniem do wykorzystania w chirurgii ortopedycznej, urologicznej i naczyniowej oraz w ocenie oddziaływania biologicznego biomateriałów w hodowlach komórkowych.

Doświadczony inicjator oraz lider interdyscyplinarnych projektów naukowych, których celem jest łączenie projektów badawczych z aplikacyjnością uzyskanych rezultatów.

Laureatka wielu konkursów związanych z wynalazczością oraz łączeniem nauki z biznesem.

prof. dr hab.
Adam Nogalski

Członek Rady Naukowej

Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej województwa lubelskiego.
Członek licznych towarzystw naukowych, w tym Towarzystwa Chirurgów Polskich, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego i Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, European Society of Emergency Medicine, a także European Society for trauma and Emergency Surgery.

Ekspert w dziedzinie chirurgii urazowej i medycyny ratunkowej. Twórca autorskiej skali oceniającej ciężkość obrażeń ciała.

prof. dr hab. n. med.
Stanisław Pomianowski

Członek Rady Naukowej

Specjalista chirurgii oraz ortopedii i traumatologii narządu ruchu.
Kierownik Kliniki Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. Grucy w Otwocku. Przewodniczący Sekcji Chirurgii Barku i Łokcia Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Barku i Łokcia. Członek Mayo Elbow Club i Mayo Medical Alumni Association.

prof. dr hab. n. med.
Cezary Szczylik

Członek Rady Naukowej

Specjalista w dziedzinie onkologii.
Ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej i Chemioterapii w Europejskim Centrum Zdrowia Otwock, Szpitalu im. Fryderyka Chopina. Wieloletni kierownik Kliniki Onkologii Centralnego Szpitala Klinicznego MON.
Prezydent Fundacji Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej, wspierającej działalność polskich onkologów i biologów molekularnych, a także współtwórca. Studium Medycyny Molekularnej.

dr hab. n. farm.
Anna Belcarz, prof. UM

Członek Rady Naukowej

Pracownik naukowy w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Ekspert w dziedzinie wytwarzania i modyfikacji kompozytowych materiałów wszczepiennych (w szczególności kościozastępczych) i oceny właściwości biologicznych (w szczególności aktywności przeciwbakteryjnej) biomateriałów.

Jej dotychczasowe projekty badawcze dotyczyły m.in. wytwarzania i charakterystyki kompozytów kościozastępczych, zastosowania technik immobilizacyjnych w unieruchamianiu enzymów na matrycach stałych dla procesów biotechnologicznych, immobilizacji antybiotyków aminoglikozydowych na protezach naczyniowych oraz czynnika wzrostu na niciach szewnych, modyfikacji powierzchni metalicznych czynnikami o aktywności przeciwbakteryjnej i oceny tej aktywności, ocenie regeneracji tkanki kostnej po implantacji materiałów kościozastępczych w modelu in vivo.

dr hab. n. med.
Krzysztof Gawęda

Członek Rady Naukowej

Adiunkt w Katedrze Ortopedii, Klinice Ortopedii i Traumatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu.
Autor licznych publikacji narodowych, członek Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Międzynarodowego Towarzystwa Naprawy Uszkodzeń Chrząstki Stawowej oraz Członek American Academy of Orthopaedic Surgeons.
Pionier protezoplastyki stawu kolanowego na Lubelszczyźnie.
Wieloletnie doświadczenie zawodowe w diagnostyce oraz leczeniu schorzeń i urazów narządu ruchu zdobywał m.in. jako lekarz sportowy w Abu Dhabi. Uczestnik szkoleń specjalistycznych (m.in. w Norwegii, Londynie, Davos i Barcelonie).
Wybitny specjalista w technikach artroskopowych kończyn górnych i dolnych ze szczególnym uwzględnieniem kolana.
Wykonuje zabiegi w oparciu o leczenie czynnikami wzrostu i komórkami macierzystymi.

Doradcy Zarządu

Andrzej Klesyk

Doradca Zarządu

Paweł Szaja

Doradca Zarządu

Pełnomocnik ds. Jakości

Pełnomocnik ds. Jakości - Grzegorz Czakaj

Grzegorz Czakaj

Pełnomocnik ds. Jakości

Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji SZJ oraz prowadzeniu projektów implementacji SZJ. W Medical Inventi nadzoruje i kontroluje System Zarządzania Jakością według normy ISO 13485. Wypełnia również obowiązki osoby odpowiedzialnej za zgodność regulacyjną w spółce, według Art.15 ust. 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. (MDR)

Biuro

Sprzedaż i marketing, eksport - Aleksandra Machowska

Aleksandra Machowska

Sprzedaż i marketing

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, anglistka, specjalizująca się w tłumaczeniach ustnych. W Medical Inventi zajmuje się szeroko pojętą sprzedażą oraz marketingiem. Dzięki doskonałej znajomości języka angielskiego, z łatwością nawiązuje kontakty z potencjalnymi klientami zagranicznymi. Współpracuje z Zarządem i Pełnomocnikiem ds. Jakości w zakresie dokumentacji związanej z materiałami informacyjnymi i marketingowymi.

Medical Inventi - Katarzyna Siwiec

Katarzyna Siwiec

Dział Jakości

Absolwentka zarządzania ze specjalnością prawno-menadżerską oraz zarządzania przedsiębiorstwem. W Medical Inventi zajmuje się koordynacją sprzedaży oraz nadzorowaniem procesu produkcji i realizacji zamówień. Odpowiada za obsługę zamówień, współpracę z Zarządem w zakresie Systemu Zarządzania Jakością oraz za kontakty z przedstawicielami medycznymi w zakresie sprzedaży.

Dział Jakości - Olga Kruk

Olga Kruk

Dział Jakości

Absolwentka kierunku Inżynieria Biomedyczna oraz Inżynieria Materiałowa ze specjalnością technologie materiałowe, zwieńczonych pracami dyplomowymi ściśle związanymi z implantologią oraz biomateriałami. W firmie zajmuje się nadzorowaniem procesu produkcji, dokumentacji systemowej oraz technicznej. Odpowiada za współpracę z Zarządem w zakresie Systemu Zarządzania Jakości Spółki.

Olga Orzechowska

Administracja, projekty UE

Absolwentka kierunku finanse i rachunkowość ze specjalnością podatki i finanse publiczne oraz rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji. W Medical Inventi zajmuje się obsługą biura od strony administracyjnej oraz rozlicza projekty unijne. Współpracuje z biurem księgowym, kancelariami patentowymi oraz instytucjami realizującymi projekty dofinansowane ze środków europejskich.

ul. Nałęczowska 14
20-701 Lublin
Medical Inventi - Łączymy świat medycyny z biznesem

Administracja

Skip to content