fbpx

2016

2016

Grudzień

Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 2.3.2 POIR Bony na innowacje dla MŚP.

Podpisanie umowy o dofinansowanie w działaniu 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

2016

Listopad

Opublikowanie informacji o wyborze projektu Medical Inventi do dofinansowania w działaniu 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania: http://rpo.lubelskie.pl/nabor-566-rozstrzygniecie_konkursu_nr_rplu_01_02.html.

Pani prof. Grażyna Ginalska zwycięzcą prestiżowej nagrody Prix Galien Polska 2016 w kategorii Innowacyjne odkrycie naukowe za kościozastępczy biomateriał implantacyjny nowej generacji dla medycyny regeneracyjnej.

Medical Inventi - Łączymy świat medycyny z biznesem

2016

Październik

Podpisanie umowy o dofinansowanie w działaniu 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Projekt Medical Inventi S. A. rekomendowany do dofinansowania w ramach poddziałania 3.3.3 POIR „Go to brand” https://poir.parp.gov.pl/wiadomosci-poir/ogloszenie-wynikow-oceny-formalnej-i-merytorycznej-poir-3-3-3-go-to-brand.

Udział Przewodniczącej Rady Naukowej Medical Inventi S.A. Pani prof. Grażyny Ginalskiej w Międzynarodowej Konferencji Biomateriałowej w Rytrze 13-16 października 2016.

plakat Medical Inventi

2016

Wrzesień

Nominowanie Pani prof. Grażyny Ginalskiej do prestiżowej nagrody Prix Galien Polska 2016 w kategorii Innowacyjne odkrycie naukowe za kościozastępczy biomateriał implantacyjny nowej generacji dla medycyny regeneracyjnej. Pełna lista nominowanych: http://www.prixgalien.pl/nominacje-w-konkursie-prix-galien-polska-2016.

Opublikowanie informacji o wyborze projektu Medical Inventi do dofinansowania w ramach 1 Osi Priorytetowej, Działania 1.3 – Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania: http://lawp.rpo.lubelskie.pl/lawp/nabor-536-rozstrzygniecie_konkursu_nr_rplu_01_03.html.

2016

Sierpień

Informacja o zakwalifikowaniu projektu Medical Inventi do dofinansowania w ramach poddziałania 2.3.2 POIR Bony na innowacje dla MŚP. Lista projektów wybranych do dofinansowania: https://poir.parp.gov.pl/lista-projektow/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-ramach-poddzialania-2-3-2-poir-bony-na-innowacje-dla-msp-konkurs-nr-1-2015-r.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w konkursie organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. Przedmiotem projektu jest wsparcie działań promocyjnych Spółki uwzględnionych w Programie promocji branży sprzętu medycznego w celu promowania na rynkach zagranicznych produktu MEDICAL INVENTI S.A.

2016

Luty

Aplikacja w działaniu 1.2 oraz 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem złożonych wniosków były odpowiednio badania kliniczne biokompozytu kościozastępczego FlexiOss zwanego „sztuczną kością” oraz utworzenie laboratorium badawczo-rozwojowego Medical Inventi S.A.

2016

Styczeń

Złożenie wniosku do certyfikowanej jednostki notyfikowanej, inicjujący proces certyfikacji posiadanego wynalazku tzw. sztucznej kości pod komercyjną nazwą FlexiOss.

ul. Nałęczowska 14
20-701 Lublin
Medical Inventi - Łączymy świat medycyny z biznesem

Administracja

Skip to content