fbpx

2015

2015

Grudzień

Złożenie wniosku o dofinansowanie w konkursie organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2015 rok działanie 2.3.2 Bon na innowacje. Przedmiotem projektu jest zakup usługi polegającej na opracowaniu technologii produkcji dla posiadanego przez Spółkę wynalazku tzw. sztucznej kości. Aktualnie Spółka oczekuje zakończenia przez PARP oceny merytorycznej wniosku.

Wstąpienie Medical Inventi S.A. w poczet członków Lubelskiego Klastra Biotechnologicznego.

2015

Listopad

Prof. dr hab. Grażyna Ginalska powołana do sieci Ambasadorów promujących aktywność kobiet pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Marszałka Województwa Lubelskiego.

Akt powołania profesor Grażayny Ginalskiej do sieci Ambasadorów promujących aktywność kobiet

2015

Październik

Wejście spółki w skład powołanego przez Medicus Aparatura i Instrumenty Medyczne Sp. z o.o. Sp. k. konsorcjum dla opracowania innowacyjnych rozwiązań w obszarze związanym z kompleksową rekonstrukcją struktur twarzoczaszki u pacjentów po leczeniu onkologicznym w III konkursie Strategmed w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

2015

Czerwiec

Prof. dr hab. Grażyna Ginalska otrzymała Medal Uniwersytetu Medycznego w Lublinie za wybitny wkład w rozwój naukowy.

Medal Uniwersytetu Medycznego w Lublinie dla profesor Grażyny Ginalskiej za przysporzenie dobrego imienia Uczelni oraz wybitny wkłąd w rozwój naukowy

2015

Luty

Prof. dr hab. Grażyna Ginalska otrzymuje tytuł Członka Akademii Polskiego Sukcesu oraz złoty medal Akademii Polskiego Sukcesu za opracowanie biomateriału kościozastępczego – „sztuczna kość”.

ul. Nałęczowska 14
20-701 Lublin
Medical Inventi - Łączymy świat medycyny z biznesem

Administracja

Skip to content