Medical Inventi

Działanie 1.3

baner_ue.2.1-3.1_v1

Medical Inventi S.A. realizuje projekt pt.:
Laboratorium Badawczo - Rozwojowe MEDICAL INVENTI S.A. w ramach działania 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Cel projektu:
Celem Projektu jest zakup infrastruktury badawczej na potrzeby wykonywania usług badawczo - rozwojowych na rzecz innych podmiotów gospodarczych.

Planowane efekty:
Powstanie Laboratorium, które dzięki zakupionej w ramach projektu infrastrukturze świadczyć będzie podmiotom zewnętrznym usługi badawczo-rozwojowe - zgodnie z przyjętą Strategią rozwoju w zakresie prowadzenia prac B+R.

Wartość projektu:
3 626 482,80 PLN

Wartość dofinansowania:
2 063 852,00 PLN