Medical Inventi

Kontakt

Medical Inventi S.A.
Al. Wincentego Witosa 16,
20-315 Lublin 

tel. (+48) 81 458 11 58
fax: 81 444 39 53 
e-mail: biuro@medicalinventi.pl

NIP: 946-262-83-41
REGON: 060772285
KRS: 0000544357
Konto bankowe Bank Ochrony Środowiska: 20 1540 1144 2114 2029 6454 0001


Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 143 049,60 zł