Medical Inventi

Działanie 1.2

baner_ue.2.1-3.1_v1

Medical Inventi S.A. realizuje projekt pt.:
Badania kliniczne biokompozytu kościozastępczego FlexiOss zw. "sztuczną kością".

Cel projektu:
Celem projektu jest przeprowadzenie badań klinicznych wynalazku o międzynarodowej skali innowacyjności biomateriału kościozastępczego zw. "sztuczną kością" oraz rozpoczęcie badań nad nowym materiałem funkcjonalnie komplementarnym do biokompozytu.

Planowane efekty:
Przeprowadzenie badań klinicznych biokompozytu kościozastępczego FlexiOss pozwoli w pełni wprowadzić produkt na rynek komercyjny, co będzie sprzyjało powszechnemu zastosowaniu "sztucznej kości" w medycynie.
Uzyskanie przez kompozyt wysokiej poręczności chirurgicznej i możliwości jego dopasowywania do wymiarów wypełnianego ubytku kostnego oraz zminimalizowanie ryzyka zanieczyszczenia wirusowego dzięki zastosowaniu polimeru bakteryjnego, a tym samym poprawa jakości życia pacjentów.

Wartość projektu:
4 893 467, 00 PLN

Wartość dofinansowania:
2 635 379, 60 PLN