Medical Inventi

Asortyment

Biomateriał kościozastępczy

Produkt został opracowany i opatentowany w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Biotechnologii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, w oparciu o syntetyczny granulat hydroksyapatytowy (opracowany w Katedrze Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych AGH w Krakowie) oraz naturalny polimer organiczny. Jest to nietoksyczny, biokompatybilny, mikro- i makroporowaty kompozyt, imitujący porowatość naturalnej kości, tworzący znakomite rusztowanie dla infiltracji komórek i wytwarzania tkanki kostnej in vivo.

Wytworzony według wynalazku kompozyt, w porównaniu z samym granulatem fosforanowo-wapniowym, osiąga dużo lepsze parametry biologiczno-mechaniczne stając się nową generacją materiału implantacyjnego do wypełniania ubytków kostnych. W stanie wilgotnym jest elastyczny, podatny na wyginanie i ściskanie, co umożliwia jego dopasowanie do wymiarów uzupełnianego ubytku. Materiał można przycinać do pożądanego kształtu przy pomocy noża lub skalpela. W stanie wysuszonym (24 godziny w 40oC) nie porasta pleśnią, w związku z czym może być przechowywany przez minimum 12 miesięcy bez zmiany swoich właściwości. Suchy kompozyt, po namoczeniu w płynie (woda, sól fizjologiczna, roztwór leków lub białek) przez kilka – kilkanaście minut (w zależności od wielkości i kształtu próbki) wchłania wodę, odzyskuje swoje sprężyste własności i po wysterylizowaniu  może być dalej przechowywany. Kompozyt charakteryzuje się wysoką poręcznością chirurgiczną oraz parametrami mechanicznymi i biologicznymi zbliżonymi do naturalnej ludzkiej kości.

Materiał kompozytowy został poddany wstępnym próbom klinicznym z udziałem pacjentów Kliniki Chirurgii Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (zgoda II Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Lublinie, Nr 15/2010). Wykorzystywano go do wypełniania zębodołów po ekstrakcji zębów oraz zamykania przetok ustno-nosowych u psów. Kompozyt utrzymywał się znakomicie w miejscu implantacji, nie powodując odczynów zapalnych. Jego skuteczność jako materiału kościozastępczego została potwierdzona zdjęciami RTG.

Kompozyt został również przetestowany jako materiał kościozastępczy do wypełniania ubytków w kości piszczelowej u królików (zgoda I Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Lublinie, Nr 16/2010; zgoda II Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Lublinie, Nr 44/2010). Rezultaty wskazały na biokompatybilność biomateriału do otaczającej tkanki kostnej zaś ocena histologiczna potwierdziła pojawienie się procesu kostnienia w miejscu implantacji (widoczne komórki i blaszki kostne). Kompozyt wpływa na przebudowę kości, tworzenie nowych osteonów, dobrze integruje się z tkanką kostną i jest przez nią penetrowany oraz wywiera stymulujący wpływ na proces odbudowy tkanki kostnej poprzez wytwarzanie macierzy organicznej (kolagen) i mineralizację.

FORMY WYROBU (kształtki):

 

Kształtki biokompozytu

 

Możliwe zastosowania

Kompozyt jest potencjalnym materiałem implantacyjnym do wypełniania ubytków tkanki kostnej powstałych w wyniku urazów mechanicznych i zabiegów chirurgicznych. Może być wykorzystany jako wypełniacz ubytków kostnych w obrębie kości i kości twarzoczaszki. Po wprowadzeniu do ubytku kostnego będzie służył jako rusztowanie dla osteoblastów, a zatem zapewni osteokonduktywność.