Medical Inventi

O firmie

Spółka MEDICAL INVENTI została założona jako inicjatywa środowiska akademickiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz prywatnego kapitału, w celu komercjalizacji badań naukowych wdrażanych na potrzeby profilaktyki i ochrony zdrowia ludzkiego. 

Osiągnięciem zespołu badawczego, kierowanego przez prof. dr hab. Grażynę Ginalską było opracowanie biomateriału kościozastępczego, który stanowi oryginalne rozwiązanie w zakresie nowoczesnych preparatów implantacyjnych III generacji  pod kątem składu biozgodnego z tkanką kostną, bioaktywności, wpływu na regenerację tkanki kostnej i wspomagania procesu rekonstrukcji kości oraz poręczności chirurgicznej i sprężystości. Przeprowadzone w ostatnich latach zabiegi z udziałem nowego materiału dotyczyły wypełnień zębodołów, leczenia przetok, wypełnień ubytków kostnych powstałych w wyniku urazów kończyn. Implementowany biomateriał wykazywał pozytywne efekty takie jak: nietoksyczność, stopniowa biodegradowalność i postępująca odbudowa kostna, co niweluje konieczność powtórnej operacji w celu usunięcia implantu.

Od momentu powstania działalność Spółki skupiona jest na przeprowadzeniu procesu komercjalizacji chronionego prawnie wynalazku o nazwie: „Kompozyt bioaktywny oraz sposób wytwarzania kompozytu bioaktywnego” (decyzja Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2010 r., kategoria i numer ochrony: WYN: (11) 206394). Preparat objęty jest również ochroną patentową na terenie wybranych krajów europejskich (“Bioactive composite and process for the production of the bioactive composite”; European patent No 2421570 B1).

 

Władze Spółki 

Zarząd

Maciej Maniecki – Prezes Medical Inventi S.A.

Anna Kasprzak-Czelej  – Wiceprezes Medical Inventi S.A.

 

Rada Nadzorcza

Dr Renata Wasiewicz – Przewodnicząca 

Mgr Ewa Abramek – Wiceprzewodnicząca

Dr hab. Anna Belcarz – Członek

Dr hab. Małgorzata Dumkiewicz – Członek

Mgr Magdalena Miler-Wiśniewska - Sekretarz 

 

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Grażyna Ginalska – Przewodnicząca Rady Naukowej

Dr hab. Anna Belcarz - Członek Rady Naukowej

Dr hab. Agata Przekora - Członek Rady Naukowej

 

Nagrody i wyróżnienia

Kwiecień 2014, Dyplom Laureata konkursu „Innovator” w kategorii Innovator biznesu i nauki, IV Gala Nauki i Biznesu, Pracodawcy Lubelszczyzny „Lewiatan” Lewiatan_Innowator_Ginalska_2014

Marzec 2014, Nagroda Prestiżu Renoma Roku 2013 w kategorii Wynalazca, „Prestiż – relacje gospodarcze”, Ministerstwo Gospodarki nagroda_Prestiż_Renoma_2013__statuetka

Luty 2014, Nagroda i Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Giełda Wynalazków 2014 Nagroda-mNiSzW_statuetka_2014

Listopad 2013, Grand Prix Europe France Inventors 2013, Brussels Innova Bruksela nagroda_GrandPrix_Bruksela_2013

Listopad 2013, Złoty medal z wyróżnieniem The Belgian and international trade fair for technological innovation, Brussels Innova Bruksela Złoty medal z wyróżnieniem Brussels Innova 2013

 

Nagrody i wyróżnienia zdobyte przez Członków Rady Naukowej związane z wynalazkiem sztucznej kości

 

(2016-11) prof. dr hab. Grażyna Ginalska -  zwycięzca nagrody Prix Galien w kategorii Innowacyjne odkrycie http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/ogloszono-zwyciezcow-polskiej-edycji-konkursu-prix-galien-polska-2016/9b9h9r

(2016-09) prof. dr hab. Grażyna Ginalska -  nominowana do nagrody Prix Galien w kategorii Innowacyjne odkrycie 2016-09-nominacje-w-konkursie-prix-galien-polska-2016

(2015-11) prof. dr hab. Grażyna Ginalska – Ministerstwo Gospodarki, Marszałek Województwa Lubelskiego – powołanie do sieci Ambasadorów promujących aktywność kobiet ambasador_aktywnosci_-kobiet_2015_ginalska

(2015-06) prof. dr hab. Grażyna Ginalska -  Medal Uniwersytetu Medycznego w Lublinie za wybitny wkład w rozwój naukowy 2015-06-12-medal_uniwersytetu_medycznego_ginalska_2015medal_uniwersytetu_medycznego_2015

(2015-02) prof. dr hab. Grażyna Ginalska -  tytuł Członka Akademii Polskiego Sukcesu oraz złoty medal Akademii Polskiego Sukcesu za opracowanie biomateriału kościozastępczego – „sztuczna kość” medal-akademii-polskiego-sukcesu_ginalska_2015kapitula_informacja-o-nagrodzie-akademii-polskiego-sukcesu medal_akademii_polskiego_sukcesuceryfikat2014-1

(2014-10) prof. dr hab. Grażyna Ginalska -  Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Lublin 2014 w kategorii Innowacyjność  statuetka_nagroda_gospodarcza_20142014-10-17-nagroda_gospodarcza_prezydenta_mlublin_-2014_ginalska

(2014-10) prof. dr hab. Grażyna Ginalska, prof. dr hab. inż. Anna Ślósarczyk, dr hab. Anna Belcarz, mgr inż. Zofia Paszkiewicz -  Nagroda naukowa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie za badania w zakresie „Hydroksyapatytowo-polimerowy biomateriał implantacyjny nowej generacji opracowany dla medycyny regeneracyjnej” 2014-10-nagroda_mcurie_2014

(2014-09) prof. dr hab. Grażyna Ginalska, dr hab. Anna Belcarz  - laureatki Konkursu TWÓRCY INNOWACJI 2014 w kategorii „nowe technologie” laureat-tworcyinnowacji2014_ginalskanagroda-gospodarcza_2014_innowacyjnosc_ginalska_belcarz

2014-10) prof. dr hab. Grażyna Ginalska -  laureat plebiscytu Gazety Wyborczej „Kobieta na medal 2014” nagroda_kobieta-na-medal_statuetka_2014kobieta_na_medal_g-ginalska_2014

(2013-11) prof. dr hab. Grażyna Ginalska, prof. dr hab. inż. Anna Ślósarczyk, dr hab. Anna Belcarz, mgr inż. Zofia Paszkiewicz -  Bruksela, Nagroda World Intellectual Property Organizator dla najlepszej kobiety wynalazcy za „Bioactive coposite and production method” (WIPO AWARD FOR BEST WOMAN NVENTOR for invention: Bioactive coposite and production method” medal_wipo_brusselss_innova_2013 dyplom-wipo_bruksela_2013zloty-medal-z-wyroznieniem-brussels-innova-2013

(2013-01) prof. dr hab. Grażyna Ginalska - laureat VIII konkursu Bene Meritus Terre Lublinensi w kategorii „Nauka” bene-meritus-terrae-lublinensi_2013_ginalskanagroda-bene-meritus-terrae-lublinensi-2013

(2012-02) prof. dr hab. Grażyna Ginalska -  Medal Prezydenta Miasta Lublin za pracę i zaangażowanie na rzecz ochrony zdrowia 2012-03-medal-prezydenta_ginalska_20122012-03-06-medal-prezydenta-m-lublin

(2011-02) prof. dr hab. Grażyna Ginalska -  Wynalazczyni Roku IV edycji konkursu Urzędu Patentowego RP 2011-12-16-wynalazczyni-roku_ginalska_2011nagroda-wynalazczyni-roku2011